Zdieľať

Čo robiť po zrážke so zverou?

Zrážka s divou zverou je bezpochyby nočnou morou každého vodiča. Čo robiť v prípade, keď dôjde k tejto nepríjemnosti, vám priblížime v našom článku.

Opatrnosti nie je nikdy dosť a na cestách to platí dvojnásobne. Sú však situácie, ktoré nedokážeme predvídať, a pri ktorých sa zapotí aj skúsenejší vodič.

Nebezpečenstvo stretu s divou zverou nám hrozí najmä od konca jesene až do apríla. Opatrnosť však nie je na škodu počas celého roka. Následky týchto stretov sú často naozaj hrozivé, štatisticky až okolo 20 percent týchto zrážok malo za následok ťažké zranenia posádky auta a, bohužiaľ, mnohé tieto havárie mali i smrteľné následky.

Najrizikovejšie obdobia stretu

Je samozrejmé, že zvieratá sa presúvajú v priebehu celého roka. V období od neskorej jesene až do apríla sú však riziká stretov najväčšie. Počas septembra totiž prebiehajú zbery obilia a kukurice, a tým pádom sa už koncom tohto obdobia a v priebehu zimy zvieratá nemôžu na poli bezpečne skryť. V apríli srnce a jelene opäť intenzívnejšie zabezpečujú potravu a takisto stúpa aktivita mladých samcov, ktorí sa začínajú zaujímať o samičky.

Situácia je najnebezpečnejšia hlavne v momentoch, keď je na cestách mnoho vodičov za zlých svetelných podmienok – čiže od súmraku až do východu slnka. Zvýšiť pozornosť treba najmä na cestách vedúcich medzi stromami, v blízkosti polí, lesov a lúk. Divá zver sa totiž potuluje po svojom revíre a má vlastné trasy, ktoré sa niekedy križujú s hlavnou cestou, na ktorú neberie žiaden ohľad. A často ani na prechádzajúce autá.

Ako eliminovať nebezpečenstvo zrážky

V prvom rade je potrebné rešpektovať dopravné značenie, ktoré nás často na výskyt divej zvery upozorňuje. Na miestach s rizikom jej výskytu je potrebné znížiť rýchlosť, veľmi pozorne sledovať okraje cesty a súčasne sa držať bližšie k jej stredu tak, aby bola smerom k pravej krajnici vytvorená určitá bezpečnostná rezerva.

Ak sa aj zviera na ceste objaví, nespúšťajte ho z očí. Spomaľte na rýchlosť chôdze a skúste stlmiť jas reflektorov. Často sa stáva, že je ním zviera oslepené, a preto zostáva stáť na mieste. V prípade ich stlmenia je vyššia pravdepodobnosť, že sa dá na útek. Majte vždy na pamäti, že ak je nablízku jedno zviera, môžu sa tu nachádzať i ďalšie, keďže sa často pohybujú v skupinách.

Postup v prípade zrážky: Držte sa týchto štyroch krokov

Ak sa nám i napriek maximálnej opatrnosti stretu so zvieraťom nepodarí predísť, treba – pokiaľ možno – zachovať chladnú hlavu a držať sa nasledovných rád.

 1. V prvom rade treba zapnúť výstražnú signalizáciu, čiže všetky štyri smerovky, čím určíte miesto nehody.

 2. V prípade, že je zviera zranené, sa ho rozhodne nedotýkajte, ale radšej si držte odstup. Ak zviera počas zrážky zahynulo, rozhodne ho neberte nikam so sebou. Odtiahnite ho na okraj cesty, no jedine s použitím rukavíc. V opačnom prípade vám môže hroziť nákaza, napríklad besnotou.

 3. Zavolajte políciu, ktorá túto informáciu posunie miestnemu poľovníckemu zboru.

 4. Nezabudnite si zabezpečiť dôkazy pre poisťovňu. Ak sa dá, urobte fotodokumentáciu z miesta nehody a dôkladne si zapíšte kontaktné údaje svedkov.

Union poisťovňa špeciálne ponúka pripoistenie v prípade stretu s divou zverou s poistnou sumou 2000 eur, 5000 eur alebo 7500 eur. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky.

Byť predvídavý je v tomto ohľade rozhodne na mieste. Pravdou je, že ujma na vašom tátošovi je tá najmenšia škoda, ktorú môžete v takomto prípade utrpieť. Je nanajvýš užitočné byť na podobné situácie pripravený.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia