Zdieľať

Chcete dať výpoveď PZP? Poradíme vám, ako na to!

Máte nevýhodné PZP? Vedeli ste, že môžete podať výpoveď PZP už dnes? Nečakajte, poradíme vám ,ako na to.

Je niekoľko situácií, kedy môžete dať výpoveď povinného zmluvného poistenia. Vždy si však treba dať pozor na termíny a radšej výpoveď zbytočne neodkladať. Prokrastinácia sa v tomto prípade naozaj nevypláca!

Kedy môžem dať výpoveď PZP?

Po vzniku škodovej udalosti

Keď sa vám stane škodová udalosť, môžete podať výpoveď PZP do jedného mesiaca od oznámenia škody poisťovni.

Keď končí poistné obdobie

Ak sa vaše poistné obdobie blíži ku koncu, nastal váš čas! Pozor, výpoveď však musíte podať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Preto si pozorne skontrolujte poistnú zmluvu a dátum, kedy vaše poistné obdobie začína. Výpoveď môžete podať aj 3 mesiace vopred, avšak najneskôr 6 týždňov pred koncom.

Po uzatvorení poistnej zmluvy

V prípade, že ste sa poistili iba nedávno a chcete PZP zmeniť, môžete to urobiť do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Pozor, termíny si radšej poriadne skontrolujte!

Pri predaji, krádeži alebo vyradení auta z evidencie

V týchto prípadoch môžete ,vypovedať PZP bez ohľadu na termíny vašej poistnej zmluvy.

Čo budem potrebovať?

Pripravte si dokument – výpoveď PZP. Výpoveď môžete vygenerovať jednoducho a rýchlo priamo na www.union.sk . Pozrite si náš online generátor výpovede PZP.

Výpoveď zašlite doporučene na adresu vašej poisťovňe alebo ju odovzdajte osobne na podateľni. Ak žiadate o výpoveď inokedy ako ku koncu poistného obdobia, vyžiadajte si aj vrátenie zvyšku poistného.

Určite nezabudnite požiadať o potvrdenie o bezškodovom priebehu.

Výpoveď vždy podpisuje majiteľ auta, ktorý poistnú zmluvu uzavrel. V prípade firiem však môže výpoveď podpísať zodpovedná osoba, ktorá podpisovala poistnú zmluvu, osoba s plnou mocou ,prípadne člen štatutárneho orgánu (napríklad konateľ).

Ak ste vaše auto predali, ukradli vám ho alebo bolo vyradené z evidencie, pripravte si spolu k výpovedi zmluvy aj ďalšie doklady:

  • oznámenie o zmene držiteľa
  • oznámenie o vyradení vozidla z evidencie
  • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
  • oznámenie o zmene leasingového nájomcu.

Prečo si vybrať PZP od Poisťovne Union?

Hľadáte výhodné povinné zmluvné poistenie? Máme pre vás k dispozícii 3 balíčky krytia, zľavy pri poistení cez internet a 5 užitočných pripoistení:

  • Poistenie skla
  • Poistenie proti výtlkom
  • Poistenie stretu so zverou
  • Poistenie úrazu vodiča
  • Poistenie proti živlom

Ak ste v minulosti uzatvorili nevýhodnú poistnú zmluvu, nečakajte! Vypovedať PZP môžete rýchlo vďaka nášmu online generátoru a začať využívať výhody PZP od Unionu.

Prečítajte si viac o výhodách PZP od Unionu a o tom, ako získať ďalšie zľavy.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.