Zdieľať

Chcete dať výpoveď PZP? Poradíme vám, ako na to!

Máte nevýhodné PZP? Vedeli ste, že môžete podať výpoveď PZP už dnes? Nečakajte, poradíme vám ,ako na to.

Je niekoľko situácií, kedy môžete dať výpoveď povinného zmluvného poistenia. Vždy si však treba dať pozor na termíny a radšej výpoveď zbytočne neodkladať. Prokrastinácia sa v tomto prípade naozaj nevypláca!

Kedy môžem dať výpoveď PZP?

Po vzniku škodovej udalosti

Keď sa vám stane škodová udalosť, môžete podať výpoveď PZP do jedného mesiaca od oznámenia škody poisťovni.

Keď končí poistné obdobie

Ak sa vaše poistné obdobie blíži ku koncu, nastal váš čas! Pozor, výpoveď však musíte podať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Preto si pozorne skontrolujte poistnú zmluvu a dátum, kedy vaše poistné obdobie začína. Výpoveď môžete podať aj 3 mesiace vopred, avšak najneskôr 6 týždňov pred koncom.

Po uzatvorení poistnej zmluvy

V prípade, že ste sa poistili iba nedávno a chcete PZP zmeniť, môžete to urobiť do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Pozor, termíny si radšej poriadne skontrolujte!

Pri predaji, krádeži alebo vyradení auta z evidencie

V týchto prípadoch môžete ,vypovedať PZP bez ohľadu na termíny vašej poistnej zmluvy.

Čo budem potrebovať?

Pripravte si dokument – výpoveď PZP. Výpoveď môžete vygenerovať jednoducho a rýchlo priamo na www.union.sk . Pozrite si náš online generátor výpovede PZP.

Výpoveď zašlite doporučene na adresu vašej poisťovňe alebo ju odovzdajte osobne na podateľni. Ak žiadate o výpoveď inokedy ako ku koncu poistného obdobia, vyžiadajte si aj vrátenie zvyšku poistného.

Určite nezabudnite požiadať o potvrdenie o bezškodovom priebehu.

Výpoveď vždy podpisuje majiteľ auta, ktorý poistnú zmluvu uzavrel. V prípade firiem však môže výpoveď podpísať zodpovedná osoba, ktorá podpisovala poistnú zmluvu, osoba s plnou mocou ,prípadne člen štatutárneho orgánu (napríklad konateľ).

Ak ste vaše auto predali, ukradli vám ho alebo bolo vyradené z evidencie, pripravte si spolu k výpovedi zmluvy aj ďalšie doklady:

 • oznámenie o zmene držiteľa
 • oznámenie o vyradení vozidla z evidencie
 • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • oznámenie o zmene leasingového nájomcu.

Prečo si vybrať PZP od Poisťovne Union?

Hľadáte výhodné povinné zmluvné poistenie? Máme pre vás k dispozícii 3 balíčky krytia, zľavy pri poistení cez internet a 5 užitočných pripoistení:

 • Poistenie skla
 • Poistenie proti výtlkom
 • Poistenie stretu so zverou
 • Poistenie úrazu vodiča
 • Poistenie proti živlom

Ak ste v minulosti uzatvorili nevýhodnú poistnú zmluvu, nečakajte! Vypovedať PZP môžete rýchlo vďaka nášmu online generátoru a začať využívať výhody PZP od Unionu.

Prečítajte si viac o výhodách PZP od Unionu a o tom, ako získať ďalšie zľavy.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia