Zdieľať

Brzdy a brzdový systém v aute: čo by ste mali vedieť

Mnohí k výmene bŕzd pristúpime až v čase, keď spod kolies počuť nepríjemný zvuk, šúchanie a kvílenie. Viete, aká je minimálna hrúbka brzdového kotúča a kedy vymeniť platničky?

Brzdy, to nie sú len brzdové kotúče a brzdové platničky. Je to celý systém, ktorý sa stará o to, aby v prípade problémov auto správne brzdilo. Ak je jeden diel opotrebovaný alebo nefunkčný, ovplyvniť to môže celý systém a auto sa na ceste nemusí vôbec správať tak, ako je v danej chvíli potrebné.

Aj preto je dôležité starať sa o brzdy, pravidelne ich kontrolovať a v prípade potreby aj jednotlivé súčasti pravidelne vymieňať. Presné pravidlo, kedy meniť brzdové kotúče neexistuje.

Faktorom je nielen počet najazdených kilometrov, ale aj spôsob jazdy a aj to, či napríklad pri brzdení svojho auta podraďujete a na samotné brzdenie používate aj motor a jeho otáčky.

Aké brzdy máte v aute

Existuje niekoľko druhov bŕzd. Pri starších modeloch môžeme nájsť tzv. bubnové brzdy. Tie fungujú na princípe valcových piestov, ktoré tlačia brzdové obloženie na vnútorný obvod bubna.

Väčšinou bývajú na zadných kolesách, na predných sú už dnes používané len výnimočne. Brzdové obloženie je nutné skontrolovať po každých 20 000 kilometroch.

Kedy brzdy meniť

K výmene jednotlivých častí by ste mali pristúpiť vtedy, ak nitové obloženie dosiahne minimálnu hrúbku 1,5 mm. Pravidelne by sa mali kontrolovať prachové manžety a tesnenia, aby z bŕzd neunikala kvapalina. V prípade poškodenia a rýh treba bubon vymeniť.

Pri novších autách sa zväčša používajú kotúčové brzdy. Tieto brzdy pracujú na princípe brzdových doštičiek umiestnených na stranách rotujúceho brzdového kotúča. Je potrebná ich pravidelná kontrola, a to nielen minimálnej hrúbky 2 alebo 3 mm, ale aj toho, či sa správne pohybujú alebo či nie sú prehnuté, prípadne inak poškodené.

Kontrolovať treba aj brzdové doštičky, ktoré sú na vnútornej strane brzdového kotúča, pretože častokrát sú viac opotrebované ako tie, ktoré vidíme voľným okom.

Kontrola doštičiek by mala byť minimálne každých 10 000 kilometrov. Mnohé autá už dnes opotrebenie brzdových doštičiek signalizujú známou žltou ikonkou na prístrojovej doske. Okrem toho sa musia kontrolovať aj samotné brzdové kotúče.

Ich životnosť je dlhšia ako životnosť doštičiek. Rovnako musia spĺňať predpísanú hrúbku, ktorú udáva výrobca kotúča, resp. samotného auta.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Poškodenie bŕzd

K častému poškodeniu patrí tzv. zvlnenie brzdového kotúča, ku ktorému dôjde najčastejšie po prudkom brzdení a následnom ochladení kotúča, napríklad prejazdom cez vodnú prekážku.

Väčšinou sa to deje pri viac opotrebovanom kotúči. Zvlnenie kotúča sa začne najskôr prejavovať vibráciami, neskôr môže vydávať buchotajúce zvuky prichádzajúce spod kolies. Prejavovať sa to môže aj vybočovaním z jazdného pruhu, rovnako ako keď je poškodená geometria auta. To, kedy brzdy vymeniť, vám poradí dobrý automechanik.

Ak je napríklad opotrebovaný alebo poškodený len jeden brzdový kotúč, dôležité je vymeniť brzdy na celej náprave, aby nedochádzalo k tomu, že jedno koleso vám brzdí viac ako to druhé.

Podceňovaná brzdová kvapalina

Mnoho vodičov ju podceňuje, je však alfou a omegou správnej funkčnosti celého brzdového systému. Úbytok brzdovej kvapaliny môže spôsobiť, že brzdy nebudú fungovať správne.

Pri bežnom nájazde asi 20 000 kilometrov za rok by ste brzdovú kvapalinu mali meniť každé dva roky. Časom totiž stráca svoje vlastnosti, do kvapaliny sa môže dostať voda, prípadne môžu v celom systéme vznikať vzduchové bubliny a brzdenie potom nie je dostatočne účinné.

Hrdza, postrach brźd

Výmena brzdových platničiek a brzdových kotúčov na aute netrvá v servise viac ako jeden deň. V prípade brzdových doštičiek je to asi pol hodina na koleso, závisí to aj od toho, či nie sú piestiky na strmeňoch zhrdzavené.

Brzdové kotúče sú problematickejšie, keďže častým používaním a neustálym zahrievaním a chladením bývajú skorodované. Práve hrdza je najväčším postrachom celého brzdového systému.

Náš tip: Brzdy vizuálne skontrolujte vždy, keď vaše auto na jar a na jeseň prezúvate z letného na zimné obutie alebo naopak.

Brzdy sú neodmysliteľným predpokladom bezpečnej jazdy. V spolupráci s nimi pracujú ďalšie systémy. Dnes je pomerne rozšírený napríklad bezpečnostný asistent automobilu, ktorý vodičovi pomáha predchádzať kolíznym situáciám.

Správne nastavenie a fungovanie brzdového systému je dôležité pre vašu bezpečnú jazdu. K spokojnej jazde na cestách vám však určite dopomôže aj to správne povinné zmluvné poistenie. Vyskladajte si ho podľa vašich potrieb v Union poisťovni.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia