Zdieľať

Batman, Flynn a James Bond si poistili svoje vozidlá v Unione

Zachraňujú nevinných, aj celý svet. No ani jedného z nich si nevieme predstaviť bez špeciálnych vozidiel či oblekov. Koľko by stáli v reálnom živote poistky akčných filmových hrdinov? V Unione sme to spočítali!

Polka dedičstva na havarijné poistenie pre Batmobile

Bruce Wayne jazdí autom s vyčíslenou hodnotou 926 676 eur. Ani táto závratná suma nezabraňuje Brucovi pritlačiť plynový pedál na maximum. Jeho vozidlo si tak vytrpelo nejeden „škrabanec“. Keby si Batman zažiadal o poistenie v poisťovni Union, museli by sme ho vyhodnotiť ako rizikového klienta.

„Pán Wayne má už pokročilý vek a navyše, podľa našich informácií, naposledy spôsobil škodu v roku 2016, kde za tri minúty zdemoloval štyri osobné autá a vážne poškodil jednu loď. Jeho besnenie za volantom zastavil až Superman, ktorý jeho Batmobil otvoril ako konzervu,“ vypočítava Peter Fafalák, vedúci oddelenia vývoja produktov poistenia motorových vozidiel v poisťovni Union.

Preto bude musieť siahnuť hlboko do vrecka svojho obleku a ročne zaplatí za plné havarijné krytie 114 444,49 eur. V cene má okrem rizika havárie, živelného poistenia (častá jazda v útrobách jaskyne s vodopádom) a odcudzenia (naposledy mu ho odcudzil a hackol Mr. Penguin) aj úmyselný požiar. Cena havarijného poistenia samozrejme môže ešte mierne narásť, vzhľadom na rastúci počet poistných udalostí.

Suzuki 996cc si Sam Flynn poistí už za 91 eur 

Sam Flynn, známy z filmu Thron Legacy, najazdí so svojou motorkou Suzuki 996cc množstvo kilometrov a prechádza aj do inej dimenzie. „Na našej pobočke mu vieme ponúknuť PZP za neuveriteľných 91 eur, keďže za posledné dva roky nespôsobil žiadnu škodu,“ hovorí poisťovňa. Pri havarijnom poistení však Flynn veľmi neušetrí – nakoľko hodnota jeho na mieru prerobenej motorky je približne 51 000 eur, zaplatí 4 283 eur ročne. V cene má však okrem havárie, živelného poistenia aj riziko krádeže, ktoré by v bratislavských uliciach asi veľmi ocenil…

Bez rozbitého Aston Martin by to nebol 007

Jedným z najrizikovejších klientov strieborného plátna  je bezpochyby James Bond. História jeho poistných udalostí by zruinovala nejednu poisťovňu. Navyše, jeho veterán Aston Martin DB 5 z roku 1967, je jedným zo siedmich na svete a má hodnotu asi 4 635 000 eur. 

„Musíme brať do úvahy, že v ňom má akceleračné bomby,“ uvažujú odborníci z poisťovne. Ročne ho preto havarijná poistka vyjde na 180 313 eur a obsahuje všetky obvyklé riziká ako napríklad havária, živel a odcudzenie. „Keďže ide o  agenta jeho veličenstva, dostal by od nás v cene aj krytie voči teroristickým a vojenským útokom, ak sa napríklad rozhodne miešať do politických záležitostí na Blízkom východe, alebo v Severnej Kórei,“ uzatvárajú trojicu mimoriadnych poistných ponúk v poisťovni Union.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

2. November 2020

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia