Zdieľať

Aký význam má poistenie majetku a ako si ho poistím?

Len málo vecí je v živote človeka tak dôležitých ako jeho vlastné bývanie. Pre väčšinu je to najväčšia položka, akú kedy zainvestovali, ale hlavne je to domov.

Každý vlastník nehnuteľnosti vie, že byt alebo dom, to nie sú len štyri steny a strecha nad hlavou. Sú to hodiny a hodiny postupného budovania miesta, ktoré sa stalo domovom. Postupného dopĺňania vybavenia, hľadania nábytku, ktorý sa k vám hodí a ktorý plní svoj účel. Aj preto chceme mať svoj domov chránený a zaspávať s vedomím, že nech sa stane čokoľvek, naša poistka to zariadi.

Plávajúca podlaha je fajn, kým to nie je myslené doslovne

Či už bývate v byte, alebo v dome, občas môžu nastať situácie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Povodne pravidelne trápia mnohé oblasti Slovenska a keď si už človek myslí, že na piatom poschodí paneláku sa ho to netýka, tak ako na potvoru praskne hadica pračky, ktorá vytopí nielen komplet celý byt, ale aj susedov pod vami.

Kto  ešte nezažil situáciu, keď mu litre vody poškodili nielen steny, ale aj podlahu, zničili strop susedov na nižšom poschodí a vyskratovali tie najdrahšie spotrebiče,  nedokáže plne oceniť ten pocit úľavy, keď si človek uvedomí, že jeho poistka to celé preplatí.

Majetok  však neničí len voda, v dnešnej dobe, žiaľ, nemáme núdzu ani o prejavy vandalizmu a krádeže, škody spôsobené voľne žijúcimi zvieratami. A nič tak nedokáže znehodnotiť byt a jeho vybavenie ako poriadna dávka dymu. Poistenie vám dokáže nahradiť aj rozbité sklo, prípadne si môžete pripoistiť zodpovednosť za škodu (vytopení susedia budú oveľa menej mrzutí!) alebo garáž či inú nehnuteľnosť.

Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a majetku?

Ako napovedá už názov, poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť ako takú. Tie povestné štyri steny a strecha nad hlavou, jednoducho to, čo tvorí základ vášho domova. Poistenie nehnuteľnosti veľmi často vyžaduje banka, ale vhodné je pre každého. Lebo škody na nehnuteľnosti majú len jednu spoločnú črtu – všetky sú mimoriadne finančne náročné na nápravu.

Na druhej strane, poistenie majetku vám chráni vybavenie domácností – elektrospotrebiče, nábytok, teda všetko to, čo ste si postupne kupovali a čo by ste už v prípade obyčajného vytopenia museli opäť kupovať za tisíce eur.

Je , samozrejme, len a len na vás, pre ktoré poistenie sa rozhodnete, ale ak sa rozhodnete postiť si v UNION poisťovni nehnuteľnosť aj domácnosť, automaticky dostanete zľavu 5 %.

Poistite si svoj majetok ľahko, rýchlo a online

V poisťovni UNION sme si vedomí ceny vášho času, preto vám ponúkame možnosť poistiť si svoj majetok online. Nielenže nebude potrebná žiadna obhliadka, ale navyše ušetríte až 25 %! Stačí, ak navštívite našu stránku pre poistenie nehnuteľnosti a vyberiete balíček, ktorý bude najviac vyhovovať vašim potrebám. Potom už len vyplníte jednoduchý formulár a je to. Zaspávať môžete s vedomím, že o váš majetok bude postarané.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia