Zdieľať

Aké sú pokuty za nezaplatené PZP? Nezodpovednosť vás môže vyjsť draho

pokuty za nezaplatenie pzp

Ak ste majiteľom alebo nájomcom automobilu a ešte stále nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, neváhajte ani minútu. Výška pokuty nie je práve malá a to nie je jediná vec, ktorú riskujete. Viac sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

pokuty za nezaplatenie pzp

Čo je to PZP a prečo je výhodné ho uzavrieť?

Povinné zmluvné poistenie (ďalej len PZP), niekedy nazývané aj zákonné poistenie, je poistenie zodpovednosti vozidla voči škodám, ktoré môžu byť spôsobené jeho prevádzkou. Toto poistenie, ktoré musí zo zákona uzavrieť každý motorista, pokrýva:

 • škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb,

 • škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením, prípadne odcudzením vecí,

 • náhradu za ušlý zisk,  

 • náklady vznikajúce pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia. 

Čo vám hrozí v prípade nezaplatenia PZP?

Všetci dobre vieme, že prevádzka automobilu nie je vždy práve lacná záležitosť. Treba si však uvedomiť, že sú položky, na ktorých naozaj neradno šetriť. PZP medzi ne rozhodne patrí.

Pokuta vám totiž hrozí nielen v prípade prekročenia rýchlosti alebo iného cestného priestupku. Policajti si na vás môžu zgustnúť aj pri bežnej kontrole vozidla. A tu už končí všetka sranda. Pokuta za nezaplatené PZP sa môže totiž vyšplhať až do výšky 3320 eur!

PZP má však aj svoju obrovskú výhodu, ktorú oceníte v momente, kedy spôsobíte dopravnú nehodu. V prípade, že by ste PZP uzatvorené nemali, všetku škodu spôsobenú počas nehody na majetku iných by ste museli zaplatiť z vlastného vrecka. Je jedno, či ide o iné auto, plot alebo nohu. A verte nám, nebolo by to práve málo peňazí. PZP je preto dôležité vnímať ako každé iné poistenie – nie je to daň za vlastnenie motorového vozidla, ale služba, ktorá chráni v prvom rade vás a vašu peňaženku.

Pozor! PZP nechráni vaše auto, na to je určené havarijné poistenie.  

 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Kedy a ako PZP uzatvoriť?

Zákon hovorí, že uzatvoriť PZP ste povinní najneskôr v prvý deň použitia motorového vozidla.

Ako bonus vám ponúkame nasledujúce možnosti pripoistenia k PZP, ktoré poskytnú dodatočnú ochranu vášmu vozidlu:

 • poistenie skla,

 • poistenie proti výtlkom,

 • poistenie stretu so zverou,

 • poistenie úrazu vodiča,

 • poistenie proti živlom. 

Aké doklady dostanete k PZP?

 • Poistná zmluva – prípadne návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla.

 • Biela karta – predstavuje váš doklad a potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia v prípade, že vás zastaví cestná kontrola v rámci územia SR.

 • Zelená karta – slúži ako doklad a potvrdenie o uzavretí PZP v zahraničí. Zelenú kartu vám pošle poisťovňa poštou do jedného mesiaca od uzavretia PZP.

 • Všeobecné poistné podmienky o PZP

 • Správa o nehode    

Buďte zodpovední!

Pokiaľ vám doteraz prišlo platenie PZP ako zbytočná povinnosť navyše, veríme, že vám predchádzajúce riadky pomohli jeho dôležitosť prehodnotiť.

V prípade spôsobenej škody sa totiž platbe za jej náhradu v žiadnom prípade nevyhnete. No a verte nám, že oproti sumám, do akých sa vedia podobné škody vyšplhať, je PZP naozaj zanedbateľná čiastka. O neustálej hrozbe vysokej pokuty ani nevraviac.

Preto neotáľajte a zariaďte si PZP čím skôr. Nezodpovednosť vás môže vyjsť draho.

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia