Zdieľať

Aké pripoistenia k PZP sa určite oplatia?

Povinné zmluvné poistenie vás nechráni pred všetkými situáciami, ktoré môžu nastať. Prečítajte si o najvýhodnejších pripoisteniach, ktoré môžete k vášmu PZP uzatvoriť.

PZP je pre nás všetkých doslova „povinnou jazdou”. Je preto prirodzené, že hľadáme to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie pre svoje auto. PZP vám, samozrejme, v mnohých prípadoch pomôže, nepokrýva však všetky situácie, ktoré môžu v súvislosti s motorovým vozidlom nastať. Keď nemáte havarijné poistenie pre váš automobil, pripoistenia k PZP od Unionu sa vám naozaj oplatia. Čo všetko si môžete pripoistiť?

Kto ešte nemal rozbité čelné sklo?

Rozbitie čelného skla je veľmi častým problémom, s ktorým sa môžete stretnúť aj niekoľkokrát do roka. Stačí jeden kamienok a za nové čelné sklo musíte zaplatiť až niekoľko stoviek eur. Preto pre vás máme pripoistenie skla, ktoré kryje výhľadové sklá (čelné, zadné a bočné) auta proti zničeniu a poškodeniu.  

Obľúbené výtlky

Každý rok sú (ne)obľúbenou témou verejnosti aj médií. Prejde zima a po radosti z teplejšieho počasia a výletov do prírody sa k nám vráti aj prekážková dráha na ceste, vyhýbanie sa jamám a výtlkom či nejaké tie odreté disky, defekty a návštevy servisu spojené s úpravou geometrie auta. Pripoistiť si môžete aj škody spôsobené výtlkmi, teda poškodené disky, pneumatiky a aj geometriu vozidla.

Pozor, zver!

Prírodu najradšej obdivujeme mimo cesty. Pripoistiť k vášmu PZP si môžete aj stretnutie so zverou, ktoré kryje náklady na nápravu škôd spôsobených práve takýmto nepríjemným stretnutím.

Pripoistenie úrazu vodiča

Vďaka pripoisteniu úrazu vodiča vám hradíme odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu, smrti v dôsledku úrazu alebo denné odškodné počas hospitalizácie. Môžete si vybrať až z troch balíkov tohto pripoistenia v rôznych výškach krytia.

Či sneží, či prší, vaše auto je chránené

Už sa nemusíte obávať živelného vyčíňania, keďže pripoistenie proti živlom kryje škody, ktoré na vašom aute spôsobí napríklad požiar, krupobitie, víchrica, povodeň alebo záplava, či dokonca úder blesku, zemetrasenie a zosuv pôdy.

Ako uzatvoriť PZP?

Pre viac informácií o povinnom zmluvnom poistení a pripoisteniach navštívte našu produktovú stránku.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia