Zdieľať

Ak sa vám cestou na dovolenku pokazí auto, dáme vám náhradne

Leto, čas dovoleniek, sa blíži rýchlo. Aby ste si svoju cestu autom užili naplno, pripravili sme pre vás - Pripoistenie  nepojazdného vozidla.

Viac ako tretina Slovákov cestuje na letnú dovolenku autom, a preto majú naši klienti čoraz väčší záujem o pripoistenie auta na dovolenku. Preto sme našim poistencom priniesli možnosť poistenia asistenčných služieb k nepojazdnému vozidlu. Okrem bezlimitného krytia liečebných nákladov v zahraničí si môžete uzatvoriť aj poistenie auta na dovolenku k cestovnému poisteniu, ktoré pomôže vyriešiť množstvo problémov s nepojazdným autom. A poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu, samozrejme, cestovať s 50% zľavou.

Na aké prípady sa poistenie nepojazdného vozidla vzťahuje?

Poistenie sa vzťahuje na rôzne problémy po poruche či nehode s vozidlom alebo po živelnej udalosti a pokuse o krádež vozidla. Pre lepšiu predstavu uvádzame aspoň tie najbežnejšie situácie, ktoré vás môžu zaskočiť, ak idete napríklad na dovolenku autom do Chorvátska či Talianska.

Ak vám cestou na dovolenku zlyhá elektronika, alebo zapaľovanie motora

V tomto prípade zavoláte najskôr na nonstop telefonickú linku, kde sa vždy dohovoríte po slovensky. Operátor k vám pošle technika a pokiaľ je to možné, poruchu vám opraví na mieste a vy budete môcť spokojne pokračovať v ceste na vašu vytúženú dovolenku. 

Ak vám cestu na dovolenku prekazí zrážka s divou zverou alebo ťuknutie s nepozorným vodičom

Opäť zavoláte na nonstop telefonickú linku +420 2 9633 9644 a vzhľadom na rozsiahle poškodenie vozidla vám ho bez obmedzenia vzdialenosti odtiahneme až do najbližšieho značkového servisu. Kým je vaše auto v servise,  požičiame vám náhradné vozidlo aj do konca dovolenky, najviac na 10 dní, aby ste si pokojne naplnili vaše dovolenkové plány. 

Ak vašu cestu na dovolenku alebo návrat domov zastaví vážna porucha, či väčšia nehoda

Náš operátor zabezpečí celej posádke auta, najviac pre 5 ľudí, náhradnú dopravu pre pokračovanie v ceste na dovolenku alebo návrat domov či už letecky, autobusom alebo vlakom. Cestovné náklady vám preplatíme až do výšky 1 500 EUR.

Toto pripoistenie sa vám zíde aj v prípadoch, ako napríklad defekt, vybitie batérie alebo strata kľúčov, kedy vám poskytneme pomoc a uhradíme náklady do výšky 200 EUR.

Poistenie nepojazdného vozidla k cestovnému poisteniu môžu využiť majitelia osobných áut do 3,5 tony a tiež majitelia motocyklov. Asistenciu poskytujeme na území Európy s výnimkou Ruska, Bieloruska, Turecka, Kosova a Krymskej autonómnej republiky a platí aj na Slovensku pri ceste do  zahraničia a pri návrate domov.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia