Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (júl)

4 otazky o union zdravotnej poistovni (jul)

V článku nájdete odpovede na otázky týkajúce sa tém: Zľava na krátkodobé cestovné poistenie, heslo do online pobočky, mobilná aplikácia, 100 EUR na zuby ročne.

4 otazky o union zdravotnej poistovni (jul)

 

V článku nájdete odpovede na otázky týkajúce sa tém: Zľava na krátkodobé cestovné poistenie, heslo do online pobočky, mobilná aplikácia, 100 EUR na zuby ročne.

1. Ako si môžem uplatniť zľavu 50 % na krátkodobé cestovné poistenie od Unionu? 

Zľavu na krátkodobé cestovné poistenie v našej sesterskej Union poisťovni, a.s. je možné uplatniť prostredníctvom online formulára pre krátkodobé cestovné poistenie, kde je potrebné vybrať v treťom kroku v poli “Zľava” možnosť “Poistenec Union ZP”.

 

Následne sa pri zadaní rodného čísla váš nárok na zľavu overí a zľava sa automaticky odpočíta z ceny poistenia.

2. Čo robiť, ak som zabudol heslo do online pobočky?

V prípade, ak ste zabudli svoje heslo do online pobočky, je potrebné pri prihlásení do online pobočky zakliknúť “Zabudol som heslo”, následne vyplniť potrebné údaje a vytvoriť si nové heslo. V prípade, ak ste zabudli alebo stratili prihlasovacie údaje do online pobočky (heslo aj pin), kontaktujte naše Zákaznícke centrum, nové prihlasovacie údaje vám zašleme poštou do 14 dní alebo navštívte jedno z našich kontaktných miest, kde vám prihlasovacie údaje vytvoríme na počkanie. 

3. Ako sa môžem prihlásiť do mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne?

Do mobilnej aplikácie sa je potrebné prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používate pri prihlásení do online pobočky.  Po zadaní IČP a hesla v mobilnej aplikácii vám zašleme SMS kód, pomocou ktorého sa prihlásite do mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne. Následne si vytvoríte PIN kód, pomocou ktorého sa budete do aplikácie prihlasovať. 

4. Je možné si prostredníctvom vašej mobilnej aplikácie požiadať o príspevok 100 EUR na zuby ročne? 

O príspevok 100 EUR na zuby ročne zatiaľ nie je možné požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie. V budúcnosti však plánujeme túto funkcionalitu pridať do mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia