Zdieľať

Znížili sme čakacie doby na magnetickú rezonanciu

Ste poistencom Union zdravotnej poisťovne? Máme pre vás dobré správy. Na vyšetrenie magnetickej rezonancie budete po novom čakať maximálne 2-21 dní.

Magnetická rezonancia

Máme najkratšie čakacie doby na magnetickú rezonanciu

Poistenci Union zdravotnej poisťovne budú po novom čakať na magnetickú rezonanciu maximálne 2 – 21 dní. „Nemusíte urobiť nič navyše – dohodli sme sa s poskytovateľmi MR vyšetrení, aby vám dali najskorší možný termín automaticky,“ vysvetľuje Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

 

Čakáte na MR pridlho? Zavolajte nám!

Ak by ste neboli spokojný s termínom, ktorý ste na MR vyšetrenie dostali, zavolajte nám na číslo 0850 003 333. Naši operátori vám pomôžu nájsť pracovisko so skorším dátumom objednania. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak už teraz preobjednali poistencov Union zdravotnej poisťovne z októbra na august. Preobjednávanie zabezpečujeme v rámci projektu starostlivosti pod názvom „Kompas zdravia“. 


Magnetická rezonancia ako štandard

Magnetická rezonancia sa stáva štandardnou diagnostickou metódou, dopyt zo strany lekárov a pacientov rastie. Počet MR vyšetrení na Slovensku stále stúpa. Každý mesiac preplatíme okolo 2 000 výkonov, čo predstavuje 9% medziročný nárast. „Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť najkratšie čakacie lehoty a aj naďalej budeme s poskytovateľmi pracovať tak, aby bola čakacia doba pre našich poistencov v jednotlivých krajoch komfortná,“ uzatvára E. Májeková. 

 


0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia