Zdieľať

Počet psychických porúch spôsobených alkoholom je vysoký

alkoholizmus a psychické ochorenia
Počet pacientov a pacientok s poruchami psychiky a správania zapríčinenými požívaním alkoholu je stále vysoký.
alkoholizmus a psychické ochorenia

Nákladovosť liečby na týchto pacientov a pacientky stúpa, najviac liečených poistencov a poisteniek evidujeme v Košickom kraji (až 1 146, najmenej v Trnavskom kraji – 411).

„Najviac poistencov, ktorým boli diagnostikované poruchy psychiky a správania zapríčinené požívaním alkoholu, je vo veku 36 až 45 rokov. V štatistikách vidíme, že nákladovosť na liečbu každý rok narastá,“ vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne.

V minulom roku dosiahli náklady na liečbu týchto porúch takmer 5 miliónov eur, vyčíslenie nákladnosti liečby je však náročné.

„Títo poistenci sa často musia liečiť aj na iné ochorenia, ktoré vznikajú na podklade nadmerného užívania alkoholu, ako sú poruchy tráviaceho systému či krvného tlaku. Záťaž na systém verejného zdravotného poistenia je teda veľká. Opäť sa vraciame k tomu, že udržiavať zdravý životný štýl je viac než potrebné.“

Z celkového počtu Union poistencov liečených v minulom roku je až 74 percent mužov (clekový počet mužov je 4 095 a žien 1 423).

„V štatistikách však stále nevidíme tých ľudí, ktorí pomoc odborníkov nevyhľadajú. Union upozornil na problémy spojené s alkoholom aj prostredníctvom svojej sesterskej komerčnej poisťovne,“ dopĺňa hovorkyňa Kristína Baluchová.
„V Unione naďalej pracujeme s osvetou, do pozornosti dávame projekt Suchý február a naši poistenci majú k dispozícii aj podcasty, kde sa nástrahám spojeným s alkoholom venujeme s odborníkmi.“

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.