Zdieľať

Detské úrazy počas letných prázdnin – oplatí sa vám deti poistiť?

Najčastejšie sa deti zrania v mesiacoch jún, júl, august. Zvyšujúci sa počet návštev maloletých na urgentoch a v nemocniciach teda kopíruje obdobie letných školských prázdnin.

Podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne sú na prvom mieste poranenia hlavy, nasledujú zranenia rúk a do tretice sú to poranené nohy.

TOP 10 detských úrazov
Poranenia hlavy
Poranenia zápästia a ruky
Poranenia členka a nohy
Poranenia lakťa a predlaktia
Poranenia kolena a predkolenia
Poranenia pleca a ramena
Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom
Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy
Popáleniny alebo poleptania
Poranenia hrudníka

Keby sme sa na túto štatistiku pozreli z hľadiska veku, najviac zranení evidujeme u detí vo veku 10 až 16 rokov. Najmenej u 4 až 6 ročných detí. „Z hľadiska počtu návštev u lekára však „vyhrávajú“ deti vo veku jedného roka. Rodičia nechcú rôzne pády a udretia u takých malých detí podceniť, a tak idú k lekárovi aj v prípadoch, kedy by už staršie dieťa len pozorovali v domácom prostredí,“ vysvetľuje revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.

Oplatí sa úrazové poistenie?

Detský úraz neprináša len bolesť pre dieťa a stres pre rodičov, ale aj nečakané finančné náklady. „Zdravotné poistenie síce pokryje náklady na ošetrenie, či lekársky zákrok, ale s úrazmi je spojený najmä výpadok príjmu rodiča, ktorý sa doma stará o doliečenie dieťaťa. Peňaženku môžu zaťažiť aj výdavky na lieky, rehabilitáciu, či ďalšie zdravotné pomôcky,“ vyratúva hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Navyše, ťažké úrazy majú trvalý dopad na rodinný rozpočet. Je preto namieste zvážiť úrazové poistenie. Bez ohľadu na zvolenú poistnú dobu by vždy malo obsahovať poistenie trvalých následkov úrazu s rastúcim plnením, poistenie denného odškodného za dobu liečenia úrazu, poistenie hospitalizácie následkom úrazu, poistenie pre prípad zlomenín a pre prípad popálenín, prípadne aj poistenie pre prípad smrti.

„V prípade nášho Detského poistenia pre nezbedníkov si klient vyberá poistnú dobu 5 až 15 rokov. Ostatné parametre poistenia sú už vopred prednastavené poisťovňou tak, aby boli pokryté všetky možné prípady úrazov a ich následkov, ktoré sa deťom môžu prihodiť,“ uviedla Dupaľová Ksenzsighová. Ako ďalej dodala, priemerná výška jedného poistného plnenia v detskom poistení za posledných päť rokov je 361 eur, pričom na tejto sume sa najviac podieľa denné odškodné za dobu liečenia úrazu a poistné plnenie pri dožití sa konca poistenia.

Výhodou je, že okrem krytia úrazu produkt ponúka aj poistenie pre prípad dožitia sa konca poistenia. Po ukončení poistenej doby je zákonným zástupcom, resp. poisteným deťom, ktoré už dovŕšili 18 rokov, vyplatená poistná suma 500 až 1 650 eur.

Najčastejším detským úrazom je poranenie hlavy. Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.