Zdieľať

Union ZP a Union poisťovňa s kompletnou sadou Zlatých mincí

Deviaty ročník súťaže finančných produktov Zlatá minca 2013 priniesol pre Union poisťovňu a Union zdravotnú poisťovňu až 4 ocenenia.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., získala opätovne prvé miesto v kategórii Zdravotné poistenie. Po prvenstvách v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010 a v roku 2012, sa tak Union zdravotná poisťovňa znovu ocitla na najvyššej priečke.

Komerčnú Union poisťovňu, a. s., ocenili 2. miestom v kategórii Cestovné poistenie za produkt Individuálne komplexné cestovné poistenie. Bronzová priečka jej patrí za Online úrazové poistenie Union Istota v kategórii Úrazové poistenie. Union poisťovňa získala aj prestížnu cenu Objav roka za svoj produkt Komplexne cestovné poistenie na Slovensku cez SMS. Kategória Objav roka predstavuje špeciálne ocenenie pre inovatívne a jedinečné produkty na slovenskom poistnom trhu. V tejto kategórii uspela Union poisťovňa s SMS poistením aj v roku 2006.

Ocenenia v súťaži Zlatá minca sú pre nás motiváciou v ďalšej práci a zároveň je to pre nás záväzok prinášať do budúcna kvalitné a spoľahlivé produkty a služby pre našich klientov“, uviedol Peter Polakovič, člen predstavenstva a riaditeľ sekcie obchodu a marketingu Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.

Zlatá minca je súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov, rozdelených do 29 produktových kategórií a troch špeciálnych kategórií, ktorá zorientuje verejnosť v ponuke finančných produktov na Slovensku. O poradí v kategóriách rozhoduje odborná porota, ktorú tvoria finanční odborníci, ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných sprostredkovateľov (agentov a poradcov), profesijných asociácií, spotrebiteľských združení, médií a spoločnosti realizujúce prieskum trhu a tento rok mala 67 členov.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia