Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa: máme zapracované mechanizmy na minimalizovanie rizika opakovaného prepoisťovania

Union zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa je spoločnosť s dlhodobým rastom počtu klientov a klientok, portfóliom nadštandardných služieb a benefitov a zázemím holandskej skupiny Achmea, ktorá je jej stopercentným vlastníkom. Medzi kľúčové hodnoty spoločnosti patrí transparentnosť, preto aj problematiku prepoisťovania vníma citlivo a snaží sa predchádzať rizikám „turistiky prepoisťovania“.
Union zdravotná poisťovňa

„Našou ambíciou určite nie je len získanie nových klientov a klientok do našej spoločnosti. Chceme všetkým poistencom a poistenkám poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť dlhodobo, vrátane prevencie a benefitov, samozrejme bez ohľadu na ich vek, pohlavie, rasu, etnickú príslušnosť či nárokov na zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia Elena Májeková a dodáva:
„Je však dôležité poznamenať, že podporujeme zdravé konkurenčné prostredie a každý má právo rozhodnúť sa, na akého poskytovateľa zdravotného poistenia sa spoľahne. Náš poistný kmeň od roku 2017 narastá, veríme, že to tak bude aj naďalej a že naši klienti a  klientky nebudú mať dôvod z našej spoločnosti odchádzať.“

Union zdravotná poisťovňa systematicky a opakovane pozýva všetkých poistencov a poistenky na preventívne kontroly, ktoré majú viesť k zlepšeniu ich zdravia. Všetci klienti a klientky majú pritom rovnaké podmienky a sú im k dispozícii rovnaké služby a benefity.

V spolupráci s agentúrou ACEC organizoval Union v minulosti edukatívne projekty, ktoré sa sústreďovali na možnosti zlepšenia zdravia a hygienických podmienok v rómskych komunitách.

Program zahŕňal aj plošnú vakcináciu voči hepatitíde, zaškoľovanie asistentov a vzdelávanie o prevencii chorôb.

Union zdravotná poisťovňa využíva v zmysle platnej legislatívy dohody o pracovnej činnosti pre spoluprácu pri nábore nových poistencov a poisteniek. Napriek tomu, že možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu trvá celý rok, prepoisťovanie je v praxi intenzívne skoncentrované najmä do mesiaca september a bez dohodárov by proces prepoisťovania nebolo možné zvládnuť.

Union zdravotná poisťovňa venuje veľkú pozornosť procesu nadväzovania spolupráce so zamestnancami na dohodu o pracovnej činnosti, rovnako ako ich tréningu s testom pred uzavretím dohody, ktorý zahŕňa aj znalosti etického kódexu a týkajúcej sa legislatívy.

„Celý proces kontrolujeme už pri výbere zamestnankýň a zamestnancov, ktorí musia spĺňať nami stanovené podmienky a ktorí potom absolvujú špeciálne zaškolenie, aby dokázali vykonávať poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia a dokázali poistencom a poistenkám odpovedať na rôzne otázky v tejto oblasti, ako aj poskytli asistenciu pri podávaní prihlášky do zdravotnej poisťovne.
Proces náboru je monitorovaný prostredníctvom nastavených kritérií rizikových faktorov takzvaným semaforom kvality práce, vďaka ktorému monitorujeme kvalitu práce zamestnancov, ktorí vykonávajú nábor poistencov. V prípade, ak zistíme pochybenia v zmysle dohodnutých pravidiel, spoluprácu ukončujeme. Vyhodnocovanie práce vykonáva komisia, ktorá sa pravidelne schádza za účelom vyhodnotenia kritérií a prijíma rozhodnutia o návrhu nových opatrení či udelenia sankcií voči zamestnancom. Nábor poistencov a poisteniek v sociálne slabších komunitách naša poisťovňa cielene nevykonáva,“ vysvetľuje Pavol Chovan z obchodného oddelenia spoločnosti Union, čím poukazuje na to, že dohodári a dohodárky nemajú v rámci svojho hodnotenia motiváciu k nekalým praktikám alebo nejakému výberu klientskej základne.

„Naša poisťovňa je známa inovatívnymi a progresívnymi riešeniami a tiež skvelými online službami a veľké percento záujemcov o zmenu zdravotného poistenia k nám prichádza aj touto cestou,“ dodáva na margo fokusu náboru nových poistencov a poisteniek hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Na záver dodáva: „Oceňujeme, že analýza Útvaru hodnoty za peniaze MF SR poukazuje na problém, ktorý sa nás dotýka a ktorý treba riešiť, a veríme, že v rámci komunikácie s ďalšími členmi Asociácie zdravotných poisťovní SR dospejeme k eliminácii rizika viacnásobného prepoisťovania.“

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.