Zdieľať

Poistenci Unionu majú nadštandardné výhody v Nemocnici s poliklinikou v Brezne

Plná čakáreň, zbytočná nervozita, či nekonečne dlhé čakanie. Návšteva mnohých zdravotníckych zariadení so sebou prináša dlhé hodiny strávené v čakárni.

Plná čakáreň, zbytočná nervozita, či nekonečne dlhé čakanie.  Návšteva mnohých zdravotníckych zariadení  so sebou prináša dlhé hodiny strávené v čakárni. Je všeobecne známe, že väčšina z nás je veľmi nespokojná s tým, že v nemocničných čakárňach trávime príliš veľa času. Od začiatku augusta majú poistenci Union zdravotnej poisťovne už aj v Nemocnici s poliklinikou v Brezne možnosť využiť „extra ordinačnú hodinu“.

„Chceme, aby mali naši poistenci čo najlepší a najrýchlejší prístup k lekárom a vyšetreniam. A preto sme aj v Brezne zaviedli pre našich poistencov „extra ordinačnú hodinu“. To znamená, že vo vybraných ambulanciách majú naši poistenci navyše vyhradenú jednu ordinačnú hodinu týždenne,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej dodala, od 1. augusta môžu poistenci Unionu takúto možnosť využiť v gastroenterologickej, psychiatrickej, psychologickej, kardiologickej ambulancii, či v ambulanciách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Ich presný zoznam, ako aj ordinačnú hodinu, ktorú majú naši poistenci vyhradenú, poskytne záujemcom callcentrum, alebo priamo Nemocnica s poliklinikou v Brezne. Zistite viac na stránke Výhody pre poistencov Union zdravotnej poisťovne v nemocnici Brezno.

„Naša nemocnica víta užšiu možnosť spolupráce s Union zdravotnou poisťovňou. Veríme, že spolupráca prinesie pre našich pacientov – poistencov Unionu okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj rôzne ďalšie benefity, ktorých výsledkom bude väčšia spokojnosť pacientov. Teší nás predovšetkým ústretová a priateľská komunikácia s vedením Unionu, ktorá nám umožňuje informovať poisťovňu o problémoch a potrebách nemocnice a jej pacientov, a tak nachádzať spoločné riešenia ako poskytovať pacientom kvalitnú, efektívnu a časovo dostupnú zdravotnú starostlivosť a služby s ňou súvisiace, a to pri zachovaní vyrovnaného hospodárenia našej nemocnice, ktorá je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby,“ uviedol riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. Ing. Jaroslav Mačejovský.

Breznianska nemocnica len nedávno získala na Európskom kongrese v Miláne medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards, ktoré udeľujú za príkladnú starostlivosť o pacientov po porážke. V liečbe cievnej mozgovej príhody sa tak nemocnica v Brezne dostala na úroveň najlepších zariadení na svete a pôrodnica patrí medzi najlepšie na Slovensku.

Okrem Nemocnice s poliklinikou v Brezne, majú poistenci Union zdravotnej poisťovne možnosť využiť „extra ordinačné hodiny“ aj v Košiciach v Poliklinike Centrum, v Poliklinike Terasa a v zariadení mikrochirurgie oka 3F, v Nemocnici Košice-Šaca, v Agel Clinic Bratislava, ako aj v nemocniciach vo Zvolene, v Krompachoch a v Leviciach.

Union zdravotná poisťovňa má v mnohých prípadoch zazmluvnených lekárov-špecialistov nad rámec normatívov verejnej minimálnej siete a špecialisti majú aj takzvané bezlimitné prostredie. Zároveň Union zdravotná poisťovňa neustále rozširuje zmluvnú sieť poskytovateľov a každoročne navyšuje zdroje vynakladané na špecializovanú ambulantnú starostlivosť.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia