Zdieľať

Union uhradí svojím poistencom operáciu varixov dolných končatín rádiofrekvenčnou abláciou

Kŕčové žily sú veľmi rozšíreným civilizačným ochorením, ktorým trpí 40 – 60 % žien a 20 – 30 % mužov. Kŕčové žily sa objavujú v prípade, keď chlopne v žilách nepracujú správne. Krv v žilách sa preto hromadí a zvyšuje sa v nich tlak. Žily strácajú svoju pružnosť, naťahujú sa, rozširujú a vystupujú na povrch.

Ak sa prvé príznaky tohto ochorenia včas neliečia, dochádza k jeho rozvoju, objavuje sa pocit „ťažkých nôh“, pocit únavy, opuchy a bolesti dolných končatín. V ďalších štádiách ochorenia vznikajú poruchy prekrvenia kože na predkolení a dochádza k tvorbe vredov predkolenia, ktoré predstavujú veľmi nepríjemnú a ťažko zvládnuteľnú komplikáciu.

Ak má pacient kŕčové žily a rozhodol sa ich odstrániť, má možnosť si vybrať okrem klasickej chirurgickej metódy aj miniinvazívnu chirurgiu, ako je sklerotizácia alebo rádiofrekvenčná ablácia.

Čo je to rádiofrekvenčná ablácia?

Princípom rádiofrekvenčnej ablácie – revolučného a moderného výkonu pre liečbu kŕčových žíl dolných končatín je aplikácia vysokej teploty priamo vo vnútri skrytej žily. Do chorej žily sa pod ultrazvukovou kontrolou cez malý vpich v koži zavedie katéter, ktorý je spojený s generátorom produkujúcim rádiofrekvenčnú energiu. Dávkovanie je veľmi presné, rádiofrekvenčná energia zahrieva žilovú stenu na 120 stupňov a tým chorú žilu zvnútra poškodí tak, že žila sa okamžite uzatvára.

Výhodou tejto metódy sú výborné estetické výsledky, vysoký pooperačný komfort, rýchly návrat k bežným aktivitám, minimalizácia rizika infekcie, skrátenie doby nevyhnutného nosenia elastickej kompresie dolných končatín, skrátenie doby práceneschopnosti.

Jednoznačné benefity tohto miniinvazívneho výkonu sú:

 • Vykonávanie v lokálnej anestézii
 • Menší výskyt krvných výronov (krv uniknutá do okolitého tkaniva, červeno-modrasté sfarbenie pri povrchových poraneniach žíl)
 • Minimálne množstvo pooperačných jaziev
 • Zníženie bolestivosti po výkone
 • Pacient môže chodiť hneď po skončení zákroku
 • Krátka doba rekonvalescencie
 • Absencia bolestivého rezu v slabine

Poistencom Union zdravotnej poisťovne hradí tento zákrok poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa svojím poistencom prepláca túto revolučnú a modernú metódu liečby kŕčových žíl spolu s úhradou katétra. Vďaka tejto výhode majú poistenci Union zdravotnej poisťovne možnosť využiť oveľa komfortnejšej a kvalitnejšej operácie.

V prípade otázok alebo využitia možnosti riešenia Vašich kŕčových žíl rádiofrekvenčnou abláciou obráťte sa na najbližšie zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje daný operačný výkon.

 

Naši poistenci v súčasnosti využili túto dostupnú zdravotnú starostlivosť u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

IMEA – CC, s. r. o.
Letná 45
Košice – Východ
https://cievnaklinika.sk/

Poliklinika Terasa s. r. o.
Toryská 1
Košice – Západ
https://www.poliklinikaterasa.sk/

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Špitálska 2
Michalovce
https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-stefana-kukuru-michalovce-s/

MINAS, s. r. o.,
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica

MEDICENTRUM, spol. s r. o.,
M. M. Hodžu 10
Zvolen
https://www.medicentrum.sk/

MANUS-MED, s. r. o.,
Svätoplukova 90/14
Prievidza
https://www.manus-med.sk/

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia