Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Na Ukrajinu posielame zásielku zdravotníckeho materiálu

ukrajina WEB
ukrajina WEB

Podporujeme boj za obranu slobody a nezávislosti

Rozhodli sme sa podporiť Ukrajinu v boji za obranu slobody a nezávislosti dodávkou liekov a zdravotníckeho materiálu. 

Sprostredkujeme nákup materiálu do nemocníc priamo na základe konkrétnych požiadaviek ukrajinských lekárov a sestier pod vedením Dr. Romanyshyna. Transport s materiálom bude smerovať na slovensko-ukrajinskú hranicu, kde si viac dodávok zdravotníckej pomoci prevezmú priamo ukrajinskí lekári z nemocníc.  To všetko vďaka pomoci MUDr. Mariána Petka, riaditeľa nemocnice s poliklinikou Bardejov, a ich ukrajinských lekárov. 

Do konvoja sme vyskladali lieky a zdravotnícky materiál, ktorý ukrajinskí zdravotníci najviac potrebujú pri operáciách a následnej zdravotnej starostlivosti.

Elena Májeková, riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne

Humanitárna zásielka obsahuje napríklad nasledujúce položky:

Prečo pomáhame?

„Sme absolútne znepokojení tým, ako Rusko agresívne napadlo nášho najbližšieho suseda. Od prvých správ o napadnutí Ukrajiny sme rozmýšľali a zisťovali možnosti, ako podporiť statočných Ukrajincov v ich boji za obranu demokracie a vlastného štátu. Nakoniec sa nám podarilo dať dokopy zdravotnícku pomoc, ktorá bude smerovať priamo do nemocníc v mestách, kde prebiehajú najťažšie vojenské operácie. Tým podporíme ukrajinských lekárov a sestry v ich neľahkom boji o životy Ukrajincov,“ povedal generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Michal Špaňár. 

„Našou snahou bolo poskytnúť ukrajinským nemocniciam hmatateľnú a urgentnú pomoc s nedostatkovým materiálov, ktorý urgentne potrebujú na ošetrovanie obrancov miest a dedín aj civilného obyvateľstva počas bojov,“ uviedla Elena Májeková, riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť
Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.