Zdieľať

Union opäť bodoval v Zlatej minci

Kompletnú sadu zlatých mincí získali poisťovne Union v prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2015. Kuriózne je, že ocenenia zbierali všetky tri naše značky: Union poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa a aj najmladší člen rodiny, digitálna značka Onlia.

 

Tvrdý súboj v zdravotnom poistení

V kategórii Zdravotné poistenie boli výsledky hlasovania 61-člennej odbornej poroty vari najtesnejšie v celej histórii súťaže Zlatá minca. Rozdiel medzi 1. a 3. miestom bol len 1 bod! A ten jeden bod rozhodol o tom, že 1. miesto si podelili Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Pomyslená bronzová priečka sa ušla poisťovni Dôvera.

 

Striebro a bronz pre „červený“ Union

Cestovné poistenie patrí dlhodobo k vlajkovým lodiam v produktovom portfóliu Union poisťovne. Od júna minulého roka ponúkame krátkodobé cestovné poistenie s bezlimitným krytím liečebných nákladov v zahraničí. Aj táto inovácia prispela k tomu, že v kategórii Cestovné poistenie sme sa umiestnili na 2. mieste a rozšírili tak rad ocenení pre naše cestovné poistenie o ďalší úspech.

Zbierku zlatých mincí sme tohto roku skompletizovali výborným 3. miestom v kategórii Úrazové poistenie. S produktom „Online úrazové poistenie Union Istota“ sa nám tak podarilo obhájiť bronzovú pozíciu z minulého roka.

 

Objavom roka je Onlia

Súťaž Zlatá minca má aj samostatnú kategóriu Objav roka, v ktorej odborníci oceňujú najinovatívnejšie a najjedinečnejšie finančné produkty, ktoré sa v danom roku na slovenskom trhu objavili. V celej histórii súťaže Zlatá minca sme sa z tohto prestížneho ocenenia mohli tešiť už dvakrát, v oboch prípadoch bodovalo SMS poistenie od Union poisťovne. Tentoraz si však ocenenie OBJAV roka 2015 právom vybojovala naša nová digitálna značka Onlia s produktom „Šikovné poistenie pre vodičov“. Gratulujeme!

 

Výsledky vo vybraných kategóriách súťaže Zlatá minca 2015

Zdravotné poistenie

 • 1. 52 bodov Union zdravotná poisťovňa: Verejné zdravotné poistenie
 • 1. 52 bodov Všeobecná zdravotná poisťovňa: Zdravotné poistenie
 • 3. 51 bodov Dôvera zdravotná poisťovňa: Zdravotné poistenie

 

Cestovné poistenie

 • 1. 84 bodov Allianz – Slovenská poisťovňa: Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
 • 2. 80 bodov Union poisťovňa: Individuálne komplexné cestovné poistenie s bezlimitným krytím liečebných nákladov
 • 3. 37 bodov Európska Cestovná Poisťovňa: Ročné cestovné poistenie za 46 € do celého sveta

 

Úrazové poistenie

 • 1. 56 bodov Allianz – Slovenská poisťovňa: Poistenie invalidity následkom úrazu
 • 2. 47 bodov AXA: Úrazové poistenie 5 PLUS
 • 3. 40 bodov Union poisťovňa: Online úrazové poistenie Union Istota

 

OBJAV roka 2015

 • Union poisťovňa: Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
 • Allianz – Slovenská poisťovňa: Allianz Best Doctors Plus
 • Generali Poisťovňa: AUTOMAX s pripoistením SOS Partner

 

Kompletné výsledky súťaže Zlatá minca 2015 nájdete na www.zlataminca.sk.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia