Zdieľať

Syndróm karpálneho tunela: pacientom svitá na lepšie časy

Syndróm karpálneho tunela patrí medzi najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú mužov a ženy všetkých vekových kategórií. Pacientom s týmto syndrómom však svitá na lepšie časy, a to vďaka novej šetrnejšej metóde liečby.

Syndróm karpálneho tunela patrí medzi najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú zápästie a ruku mužov a žien všetkých vekových kategórií. V súčasnosti sa tento problém postupne stáva civilizačnou chorobou. Pacientom s týmto syndrómom však svitá na lepšie časy, a to vďaka novej šetrnejšej metóde liečby.

Koho trápi syndróm karpálneho tunela najčastejšie

Syndróm karpálneho tunela postihuje najmä ľudí, ktorí pracujú manuálne a stereotypne. Avšak v poslednom období sa čoraz častejšie vyskytuje aj u ľudí pracujúcich s počítačom, ktorí nesprávne držia „myšku“.

Ako sa prejavuje

Syndróm sa prejavuje bolesťami, oslabením ruky, či tŕpnutím prstov, a to najmä v noci.

Ľudia, ktorých trápi karpálny tunel, často nie sú schopní udržať predmety v ruke, cítia veľké nepohodlie a kvôli tŕpnutiu rúk v noci sa vôbec ani nevyspia.

Liečba

Najbežnejšími prostriedkami pre liečbu tohto ochorenia sú lieky, rehabilitácia či injekcie kortikoidov. Ak ani jedna z týchto možností nepomôže, pacientom nezostáva nič iné, ako podstúpiť operáciu, ktorá sa doteraz robila len chirurgicky.

V poslednom období nastupuje nová moderná a šetrnejšia metóda, tzv. endoskopia. Táto metóda je aktuálne využívaná v chirurgii, ortopédii aj traumatológii ako súčasť terapeutických postupov.

Pri syndróme karpálneho tunela spočíva endoskopické riešenie v zákroku, kedy sa pretne a uvoľní takzvaný priečny väz zápästia, ktorý spôsobuje tlak na nerv. Takýmto zákrokom je vytvorený základný predpoklad pre úľavu od prejavov syndrómu a s nimi spojené nepohodlie pacienta.

Endoskopia je adekvátnou alternatívou ku klasickej chirurgickej metóde, ktorá je však kratšia, bezpečnejšia a minimálne invazívna.

Výhody endoskopie

 • Krátka operačná doba (približne len 5 minút)
 • Bezpečnosť celej procedúry
 • Minimálna invazivita
 • Žiadna fixácia ruky (len sterilné krytie ruky bežnou náplasťou)
 • Možnosť okamžitého precvičovania ruky a prstov
 • Skorá rekonvalescencia
 • Návrat do bežného pracovného života už od 1 do 3 týždňov

Endoskopický zákrok ocenia najmä diabetici, pacienti s metabolickými ochoreniami s problematickým hojením rán, pacienti s pridruženými ochoreniami, ako aj mladí ľudia s potrebou skorého návratu do práce.

„V Union zdravotnej poisťovni nám záleží, aby naši poistenci mali k dispozícií modernú, kvalitnú a najmä bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Preto sme túto novú bezbolestnú a efektívnu operačnú metódu od 1. januára 2019 zazmluvnili vo všetkých chirurgických zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková.

U nás v Union zdravotnej poisťovni je zdravie a spokojnosť našich poistencov na prvom mieste. Práve preto máme vynikajúce výhody pre všetkých, malých aj veľkých, ženy aj mužov. Pre verných klientov navyše poskytujeme program ďalších výhod v podobe zliav.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia