Spôsobili mi škodu na vozidle

Bola mi spôsobená škoda.

Škodu na vašom vozidle alebo inom majetku si môžete nárokovať z povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré má uzavreté vinník nehody.

Ak má vinník nehody povinné zmluvné poistenie uzavreté v Unione, je nevyhnutné zavolať na našu zákaznícku linku 0850 111 211 alebo nahlásiť poistnú udalosť online. Poistnú udalosť zaregistrujeme a povieme vám, aký bude ďalší postup. V prípade, že vinník nehody nemá povinné zmluvné poistenie u nás, je potrebné uplatniť si náhradu škody v poisťovni vinníka.

Dôležité: Nevyhnutná je obhliadka vášho motorového vozidla. Do 3 hodín od nahlásenia poistnej udalosti vám zavolá náš technik a dohodnete si miesto a čas obhliadky.

Áno. Škodovú udalosť je nevyhnutné vždy nahlásiť aj písomne. Potrebné je

 • vyplnené tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti – poškodený 
  (príslušné tlačivo si môžete stiahnuť tu, prípadne Vám ho pošlú pracovníci zákazníckej linky na váš e-mail, rovnako ho získate na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne)
 • kópia veľkého technického preukazu (osvedčenie o evidencii, časť II.) 
 • kópia vodičského preukazu vodiča v čase dopravnej nehody
 • doklad o vykonaní STK (ak je vozidlo staršie ako 4 roky)  
 • po oprave vozidla doložiť opečiatkovanú a podpísanú faktúru spolu s rozpisom prác a materiálu
 • poštou na adresu centrály Union poisťovne (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava); 
 • emailom v naskenovanej podobe na likvidácia-pu@union.sk;
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne.

V tomto prípade je potrebné požiadať  o výpočet škody rozpočtom, a to buď písomne (stiahnuť žiadosť tu), alebo telefonicky na 0850 111 211 (najlepšie pri nahlásení škody). Poisťovňa vyčísli poistné plnenie kalkulačným programom.

 • ak došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu;
 • ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia;
 • ak vznikla škoda väčšieho rozsahu na vozidlách alebo na inom majetku.

Podľa všeobecných poistných podmienok je lehota na ukončenie poistnej udalosti do 15 dní po doložení všetkých dokladov vyžiadaných Union poisťovňou a ukončení prešetrovania škodovej udalosti.

Pomohla ti táto odpoveď?

Atoms/icons/24/grey/info-24
Zmenu zdravotnej poisťovne zvládnete bez stresov. Vybrané pobočky budú 25. 9. 2021 otvorené dlhšie. Otváracie hodiny pobočiek  

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.