Zdieľať

Skríning zachraňuje ľudské životy aj rozpočty zdravotných poisťovní


V súvislosti s Dňom narcisov zdôrazňujeme význam a možnosti prevencie nádorových ochorení, ale zároveň aj nebezpečenstvo jej podcenenia. Ako prvá zdravotná poisťovňa sme začali našich poistencov pozývať na preventívne prehliadky a za účasť ich aj odmeňovať.

Skríning onkologických ochorení sme spustili ešte pred tým, než ho konečne zaviedol štát. Mrzí nás však, že účasť na prevencii je na Slovensku dlhodobo nízka. Napriek tomu, že preplácame skríningové vyšetrenia nad rámec zákona a v skoršom veku ako určuje legislatíva, záujem ľudí nie je taký, ako by sme si želali. V rámci skríningu pritom ľudí na prevenciu a skríningové vyšetrenia adresne pozývame.

Doterajšie výsledky skríningu vás prekvapia!

Pozývacie listy na skríning rakoviny prsníka sme v prvom kvartáli tohto roka odoslali 29 213 poistenkám Union zdravotnej poisťovne. Mamografické vyšetrenie nakoniec absolvovalo 9 655 žien. „Prekvapilo nás, že takmer dvadsaťtri percent z nich malo nejaký nález. Ak by na mamografické vyšetrenie neprišli, nemohli by byť už v tejto chvíli so svojou diagnózou liečené,“ uvádza hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Náklady na terapiu sú u týchto poisteniek doteraz 4 320 497 eur. V prípade liečby včasných štádií ide len o sumu 89 tisíc eur – zvyšok tvoria náklady na liečbu neskorých štádií tohto ochorenia. „Je to ohromný rozdiel. Ak by sme na Slovensku mali úspešný skríning onkologických ochorení, nezomieralo by na toto onkologické ochorenie toľko žien ročne. Pacientky by sa uzdravovali ľahšie a zdravotné poisťovne by mali viac voľných zdrojov pre iné diagnózy,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Union zdravotnej poisťovni.

Na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka sme odoslali 27 278 pozývacích listov spolu s testom na zistenie skrytého krvácania v stolici mužom aj ženám od 50 rokov. Všeobecného lekára navštívilo zatiaľ len okolo 18 percent z nich.

Na skríning rakoviny krčka maternice sme doteraz odoslali 28 969 pozývacích listov ženám od 23 rokov. Preventívnu prehliadku u gynekológa zatiaľ absolvovalo len 20 percent pozvaných žien.

Ak by bola účasť na skríningu vyššia, bolo by možné zachytiť až 80 percent včasných štádií rakoviny a znížiť úmrtnosť o 30 až 60 percent v závislosti od jednotlivých typov onkologických ochorení. Dúfame, že adresné pozývanie podporí zodpovedný prístup ľudí k vlastnému zdraviu.

Pozn.: Počty odoslaných pozývacích listov sú do 26. apríla 2022, účasť a výsledky za prvý štvrťrok 2022.

Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.