Zdieľať

Rodičia, pozor: doplatky za lieky a dietetické potraviny dostanete späť

Všetci to poznáme. Stačí jedna návšteva lekárne a naša peňaženka je neraz ľahšia o niekoľko desiatok eur. Situácia sa zhoršuje úmerne so zdravotnými problémami vášho dieťaťa. Poisťovňa Union sa preto rozhodla pomôcť. Klientom vráti doplatky za lieky a dietetické potraviny. Zistite viac.

 

Všetci to poznáme. Stačí jedna návšteva lekárne a naša peňaženka je neraz ľahšia o niekoľko desiatok eur. Situácia sa zhoršuje úmerne so zdravotnými problémami vášho dieťaťa. Či už ide o lieky na astmu, rôzne druhy alergií alebo potraviny pre celiatikov.  Hoci sú na predpis, nepatria medzi najlacnejšie. Všetky tieto položky dokážu s vaším rozpočtom citeľne zamávať. Preto sme sa rozhodli, že vám pomôžeme.

Doplatky vám vrátime

Union poisťovňa neustálym rozširovaním svojej ponuky benefitov dokazuje, že jej na poistencoch naozaj záleží. Preto od 1. januára 2019 prichádza s novinkou, ktorou je vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov. Ak si myslíte, že hovoríme len o nejakej symbolickej čiastke, ste na omyle. Doplatky preplácame v neobmedzenej výške!

Aké sú podmienky?

Rodičia tak budú môcť od budúceho roka požiadať o vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny, ktoré im predpíše lekár, ktorý má uzavretú zmluvu s Union poisťovňou. Zároveň však musí ísť o potraviny a lieky z kategorizačného zoznamu dietetických potravín a liekov, za ktoré pacient dopláca. Na voľnopredajné lieky, pomôcky či dietetiká sa tento benefit nevzťahuje.

Ako na to?

Proces žiadosti o preplácanie doplatkov nie je zložitý. Môžete to urobiť jednoducho, prostredníctvom online pobočky.

Staráme sa o najmenších Union zdravotnej poisťovni záleží aj na najmenších poistencoch.  O ich komfort a najlepšiu starostlivosť sa snaží postarať už pred narodením. Budúce mamičky preto určite ocenia náš ďalší benefit, ktorým je pomoc kvalifikovaných pôrodných asistentiek pri príprave pôrodu a v období po ňom. Poisťovňa Union tiež prispieva na kurzy plávania. Starším deťom zas zabezpečuje očkovania, ktoré ich chránia pred ochoreniami, ako osýpky či čierny kašeľ.

K najnovším benefitom patrí aj príspevok na stomatologické ošetrenie a dentálnu hygienu vo výške 100 EUR ročne.

Ďalšie výhody pre mamičky a bábätká nájdete na www.union.sk/vyhody-pre-mamy 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia