Zdieľať

Rakovina: vznik, príčiny, symptómy a prevencia

rakovina vznik priciny symptomy a prevencia

O tejto chorobe počul snáď každý, no o jej prevencii sa hovorí stále málo. Čo je dôvodom premnoženia rakovinotvorných buniek a ako eliminovať riziko jej vzniku, sa dozviete v našom článku.

rakovina vznik priciny symptomy a prevencia

Rakovina je všeobecný výraz, ktorý sa používa pre rozsiahlu skupinu nádorových ochorení. Vznik rakoviny  môže zapríčiniť už zmena v jedinej bunke, ktorú môžu vyvolať rôzne vonkajšie činitele, ale, samozrejme, aj dedičné genetické faktory. Dnes nám je známych viac ako sto druhov rakoviny, ktoré bývajú poväčšine pomenované podľa miesta, tkaniva alebo orgánu, kde sa vyskytujú, prípadne podľa typu buniek, ktoré boli napadnuté. 

Čo má za následok tzv. rakovinové bujnenie?

Tým, že sa bunky zväčšujú viac, ako je normálne, získavajú úplne nové schopnosti, ako napríklad zručnosť uvoľňovať rastové faktory či tráviace enzýmy. Tým ďalej ovplyvňujú zdravé bunky v okolí, čo má často za následok poruchu funkcie daného orgánu. Nádorová bunka sa líši od tej normálnej tým, že sa ďalej a často nekoordinovane delí. Vďaka sérii náhodných udalostí bunka v tele mutuje, a tým získava schopnosť bujnieť bez akýchkoľvek zábran.

Aké sú najčastejšie príčiny nádorových ochorení?

Keďže je rakovina ochorenie mnohých faktorov, príčiny jej vzniku nemožno jednoznačne špecifikovať. Rozšírenie choroby má väčšinou za následok súhra rôznych činiteľov. Veľmi dôležitá je úprava životného štýlu a stravovacích návykov.

Podľa odhadov odborníkov by bolo možné znížiť riziko rakoviny úpravou životného štýlu a obmedzením expozície karcinogénov z vonkajšieho prostredia tak, že z desiatich úmrtí na rakovinu, by mohli štyri prípady skončiť šťastne.

Symptómy nádorových ochorení

Symptómy sa prejavujú v závislosti od toho, kde sa rakovina vyskytuje. Takisto tu zohráva obrovskú úlohu jej rozsah a ako veľmi ohrozuje okolité tkanivá a orgány. Pre dôkladnú liečbu je veľmi dôležité, aby bola rakovina diagnostikovaná čo najskôr a ešte predtým, ako sa rozšíri do celého tela.

Faktory, ktoré najčastejšie ovplyvňujú vznik rakoviny

 • Karcinogény – sú látky vyvolávajúce v bunkách zmeny, ktoré môžu viesť k vzniku nádoru. Dokážu spôsobiť zmeny štruktúry DNA. Dodnes bolo objavených zhruba tritisíc karcinogénnych látok a toto číslo stále rastie.

 • Vek – pravdou je, že s rastúcim vekom priamo úmerne stúpa aj riziko výskytu rakoviny. Je to najmä tým, že bunky potrebujú istý čas, kým zmutujú a stanú sa rakovinotvornými. Jedným z ďalších dôvodov je, že čím je človek starší, tým dlhšie je jeho organizmus vystavený karcinogénnym látkam, a tým je následne vyššia pravdepodobnosť genetickej zmeny v bunkách, na základe čoho sa choroba začne rozvíjať.

 • Genetická predispozícia – genetické mutácie väčšinou závisia od celého radu faktorov. S genetickou mutáciou sa môžete napríklad už narodiť, to však ale neznamená, že sa musí nutne prejaviť. Množstvo ľudí ani nikdy nezistí, že má zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rakoviny.

 

Aké príznaky sprevádzajú prepuknutie rakoviny?

 • Samovoľný, rapídny úbytok hmotnosti
 • Únava
 • Kožné zmeny
 • Bolesti
 • Zmena vyprázdňovania alebo funkcie močového mechúra
 • Zlé trávenie a problémy s prehĺtaním
 • Tlak v rôznych častiach tela
 • Žltačka
 • Horúčky
 • Biele škvrny v ústach a na jazyku
 • Nadmerný rast vlasov

 

Akú prevenciu zvoliť?

 • Obmedziť prísun tukov, najmä živočíšnych.
 • Pravidelný pohyb.
 • Nefajčiť.
 • Jesť viac zeleniny, ovocia, strukovín, celozrnných výrobkov, celkovo zvýšiť príjem vlákniny.
 • Vyhýbať sa nadmernému požívaniu alkoholu.
 • Jesť najmä biele mäso a ryby, obmedziť množstvo červeného mäsa.
 • Zredukovať príjem potravy tak, aby sme sa vyhli obezite.

 

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom prináša nadštandardné výhody v rôznych zdravotníckych zariadeniach a množstvo benefitov.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia