Zdieľať

PZP už od 69 eur na celý rok

PZP už od 69 eur na celý rok

Viete o tom, že na Slovensku môžete denne naraziť až do 2 miliónov áut? Hlavu si s tým lámať nemusíte. Stačí, ak budete mať uzatvorené Povinné zmluvné poistenie Union už od 69 € na celý rok.*

PZP už od 69 eur na celý rok

Akciová ponuka 

Ak si teraz uzavriete PZP v Union poisťovni, automaticky získate letnú zľavu 50 % z poistenia liečebných nákladov v zahraničí!**

 Vyberte si z troch balíkov PZP >> Mini Optimum Excellent
 Krytie škôd na zdraví (v EUR) 5 mil. 5 mil. 5 mil.
 Krytie škôd na majetku (v EUR) 1 mil. 3 mil. 5 mil.
 Asistenčné služby 24/7 Nie Áno Áno

Aké výhody prináša Povinné zmluvné poistenie od Unionu?

 • 50%-ný vstupný bonus pre všetkých
 • zľavu 5% pre klientov Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne
 • 5% – 15% pre online klientov
 • atraktívnu cenu PZP už od 69 € / rok

Uzatvorte si PZP so zľavou

* PZP MINI za 69 EUR / rok získa držiteľ auta starší ako 25 rokov, ktorý je existujúcim klientom Unionu alebo poistencom sesterskej Union zdravotnej poisťovne a vlastí auto s výkonom motora do 51 kW a celkovou hmotnosťou do 1450 kg

 

**Ako získať zľavu 50 % na poistenie liečebných nákladov v zahraničí:

Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie v období do 31.8.2012 vrátane.
Potom, prosím, zavolajte na tel. číslo zákazníckeho centra 0850 111 211.
Uveďte číslo poistnej zmluvy PZP.
Automaticky získavate letnú zľavu 50 % z poistenia liečebných nákladov v zahraničí poskytovaných Union poisťovňou, a.s.

 

Akciové cestovné poistenie s 50% zľavou z poistenia liečebných nákladov v zahraničí zahŕňa:

 • územnú platnosť poistenia Európa,
 • rizikovú skupinu TURISTA (t.j. osoba vo veku do 70 r.),
 • zľava sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov poistníka (držiteľa vozidla),
 • platnosť poistenia (od – do) nemôže presiahnuť 15 kalendárnych dní,
  zľavu je možné uplatniť opakovane,
 • platnosť poistenia („do“) je najneskôr 31.12.2012,
  zľavy nie je možné kumulovať,
 • zľavu je možné uplatniť do 31.08.2012 výlučne v pobočkách Union poisťovne, u našich výhradných sprostredkovateľov alebo na telefónnom čísle: 0850 111 211.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia