Zdieľať

Prípady, kedy sa havarijné poistenie vyplatilo a čo všetko za vás kryje

Uzatvoriť alebo neuzatvoriť havarijné poistenie? Mnohí vodiči si kladú otázku, či skutočne potrebujú havarijné poistenie. Pokiaľ máte nové motorové vozidlo, prípadne je motorové vozidlo na lízing, havarijné poistenie je pre vás nutnosťou. 

Uzatvoriť alebo neuzatvoriť havarijné poistenie? Mnohí vodiči si kladú otázku, či skutočne potrebujú havarijné poistenie. Pokiaľ máte nové motorové vozidlo, prípadne je motorové vozidlo na lízing, havarijné poistenie je pre vás nutnosťou. Nikdy neviete, čo sa môže stať a byť poistený je vždy lepšie riešenie, ako mať hlavu v smútku z rozbitého či zničeného auta.

Vo všeobecnosti platí, že čím novšie vozidlo máte, tým je havarijná poistka na auto pre vás opodstatnejšia. Pre vozidlá staršie ako 8 rokov je už havarijné poistenie menej rentabilné, skôr je možné zvážiť uzavretie rôznych pripoistení v rámci povinného zmluvného poistenia auta.

Kedy sa havarijné poistenie vyplatilo?

Prečítajte si reálne situácie ľudí, ktorým havarijné poistenie pomohlo v zložitých situáciách. Prípady, kedy sa havarijné poistenie vyplatilo.

Majiteľ vozidla značky BMW mal skúsenosť, že mu bolo odcudzené vozidlo. Vozidlo sa následne našlo havarované. Nakoľko mal klient dojednané riziko “Havária a vandalizmus”, poisťovňa ho odškodnila sumou vo výške 14530,14 eur (viac na Poistenia auta proti vandalizmu).

Vlastník vozidla značky Škoda Octavia mal nepríjemný telefonát, kedy mu strážna služba oznámila, že jeho auto bolo vykradnuté. Keďže mal uzatvorené komplexné havarijné poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže, dostal od poisťovne kompenzáciu vo výške 860,89 eur za opravu poškodení vozidla.

Súčasťou poistného krytia môžu byť aj riziká pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, poškodenia vozidla hlodavcami, či stretu so zverou. V jednom prípade kuna prehrýzla káble elektrických rozvodov na aute značky Ford a spôsobila škodu v hodnote až 284,58 eur, ktorú poisťovňa majiteľovi následne vyplatila. 

Cena havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia sa stanovuje na základe rôznych parametrov. Dôležitá je cena motorového vozidla, ako aj spoluúčasť pri nehodách. Ďalšími sú vek držiteľa, región, v ktorom je vozidlo registrované, značka, model, motorizácia a rozsah dojednaných rizík. Všetky parametre ovplyvňujú konečnú cenu za havarijné poistenie, ktoré dnes nie je problém uzavrieť jednoducho a rýchlo pomocou online formulára.

 

Čo všetko kryje havarijné poistenie?

Pri havarijnom poistení máte záruku, že vás poisťovňa finančne odškodní v prípade havárie a to aj vtedy, ak narazíte do stromu, vozidla, či inej prekážky. Hradí sa stret so zverou a štandardné je odškodnenie majiteľa, ak jeho vozidlo poškodia vandali. V neposlednom rade získate záruku finančnej kompenzácie, ak vám auto poškodia hlodavce alebo iná zver. 

V prípade, ak vám krúpy poškodia kapotu alebo rozbijú sklo, aj to vám poisťovňa preplatí, ak máte dojednané riziko pre prípad živelnej udalosti. Odcudzenie vozidla alebo jeho časti zas kryje riziko pre prípad krádeže. 

Stačí sa len rozhodnúť a vybrať si tie správne riziká, na ktoré si poistíte svoje vozidlo.

Koľko za havarijné poistenie zaplatíte vám pomôže určiť praktická kalkulačka. 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia