Zdieľať

Prípady, kedy sa havarijné poistenie vyplatilo a čo všetko za vás kryje

Uzatvoriť alebo neuzatvoriť havarijné poistenie? Mnohí vodiči si kladú otázku, či skutočne potrebujú havarijné poistenie. Pokiaľ máte nové motorové vozidlo, prípadne je motorové vozidlo na lízing, havarijné poistenie je pre vás nutnosťou. 

Uzatvoriť alebo neuzatvoriť havarijné poistenie? Mnohí vodiči si kladú otázku, či skutočne potrebujú havarijné poistenie. Pokiaľ máte nové motorové vozidlo, prípadne je motorové vozidlo na lízing, havarijné poistenie je pre vás nutnosťou. Nikdy neviete, čo sa môže stať a byť poistený je vždy lepšie riešenie, ako mať hlavu v smútku z rozbitého či zničeného auta.

Vo všeobecnosti platí, že čím novšie vozidlo máte, tým je havarijná poistka na auto pre vás opodstatnejšia. Pre vozidlá staršie ako 8 rokov je už havarijné poistenie menej rentabilné, skôr je možné zvážiť uzavretie rôznych pripoistení v rámci povinného zmluvného poistenia auta.

Kedy sa havarijné poistenie vyplatilo?

Prečítajte si reálne situácie ľudí, ktorým havarijné poistenie pomohlo v zložitých situáciách. Prípady, kedy sa havarijné poistenie vyplatilo.

Majiteľ vozidla značky BMW mal skúsenosť, že mu bolo odcudzené vozidlo. Vozidlo sa následne našlo havarované. Nakoľko mal klient dojednané riziko “Havária a vandalizmus”, poisťovňa ho odškodnila sumou vo výške 14530,14 eur (viac na Poistenia auta proti vandalizmu).

Vlastník vozidla značky Škoda Octavia mal nepríjemný telefonát, kedy mu strážna služba oznámila, že jeho auto bolo vykradnuté. Keďže mal uzatvorené komplexné havarijné poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže, dostal od poisťovne kompenzáciu vo výške 860,89 eur za opravu poškodení vozidla.

Súčasťou poistného krytia môžu byť aj riziká pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, poškodenia vozidla hlodavcami, či stretu so zverou. V jednom prípade kuna prehrýzla káble elektrických rozvodov na aute značky Ford a spôsobila škodu v hodnote až 284,58 eur, ktorú poisťovňa majiteľovi následne vyplatila. 

Cena havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia sa stanovuje na základe rôznych parametrov. Dôležitá je cena motorového vozidla, ako aj spoluúčasť pri nehodách. Ďalšími sú vek držiteľa, región, v ktorom je vozidlo registrované, značka, model, motorizácia a rozsah dojednaných rizík. Všetky parametre ovplyvňujú konečnú cenu za havarijné poistenie, ktoré dnes nie je problém uzavrieť jednoducho a rýchlo pomocou online formulára.

 

Čo všetko kryje havarijné poistenie?

Pri havarijnom poistení máte záruku, že vás poisťovňa finančne odškodní v prípade havárie a to aj vtedy, ak narazíte do stromu, vozidla, či inej prekážky. Hradí sa stret so zverou a štandardné je odškodnenie majiteľa, ak jeho vozidlo poškodia vandali. V neposlednom rade získate záruku finančnej kompenzácie, ak vám auto poškodia hlodavce alebo iná zver. 

V prípade, ak vám krúpy poškodia kapotu alebo rozbijú sklo, aj to vám poisťovňa preplatí, ak máte dojednané riziko pre prípad živelnej udalosti. Odcudzenie vozidla alebo jeho časti zas kryje riziko pre prípad krádeže. 

Stačí sa len rozhodnúť a vybrať si tie správne riziká, na ktoré si poistíte svoje vozidlo.

Koľko za havarijné poistenie zaplatíte vám pomôže určiť praktická kalkulačka. 

 

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.