Zdieľať

Na preventívnu prehliadku u urológa už nepotrebujete výmenný lístok

prevencia rakoviny prostaty
Na nízku návštevnosť urologických ambulancií reaguje Union zdravotná poisťovňa uhrádzaním urologickej preventívnej prehliadky aj bez tzv. výmenného lístka od všeobecného lekára.
prevencia rakoviny prostaty

Union zdravotná poisťovňa počas mesiaca prevencie rakoviny prostaty upriamila pozornosť na fakt, že účasť mužov na preventívnej prehliadke u urológa je alarmujúco nízka.

Preventívne prehliadky u urológa absolvovalo tento rok len 5,5 percenta poistencov a znepokojujúce štatistiky sa týkali aj predošlých rokov. Na túto bezplatnú preventívnu prehliadku má podľa zákona nárok každý muž od 50 rokov a to raz za tri roky.

Naši poistenci majú v rámci benefitu možnosť absolvovať ju už od veku 40 rokov v dvojročnom intervale.

„Na skutočne nízku návštevnosť urologických ambulancií reaguje Union zdravotná poisťovňa uhrádzaním urologickej preventívnej prehliadky aj bez tzv. výmenného lístka od všeobecného lekára. Veríme, že aj to povedie k zvýšeniu motivácie navštíviť urológa a absolvovaniu preventívnych prehliadok, ktoré môžu zachrániť človeku život,“ vysvetľuje riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia Unionu Elena Májeková.

Odporúčanie všeobecného lekára (alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára) na špecializovanú ambulantnú starostlivosť sa podľa zákona nevyžaduje v prípade, ak chcete navštíviť psychiatra, detského psychiatra, klinického psychológa, dermatovenerológa a oftalmológa, ak ide o predpísanie okuliarov. Rovnaký postup je aj pri gynekologických ambulanciách, ktoré spadajú do spektra primárnej zdravotnej starostlivosti.

„S platnosťou od 1. decembra 2022 môžu naši poistenci za účelom preventívnej prehliadky navštíviť bez výmenného lístka aj urologickú ambulanciu,“ dodáva hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.