Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

V kúpeľoch sa na postcovidový syndróm liečia najmä neočkovaní pacienti

Očkovanie proti covid-19 významne ovplyvnilo aj potrebu kúpeľnej liečby pri postcovidovom syndróme.

Hoci očkovanie proti covid-19 na Slovensku sprevádzala masívna dezinformačná kampaň, štatistiky ukazujú, že malo veľký význam. Podľa údajov Union zdravotnej poisťovne liečia slovenské kúpele v drvivej väčšine pacientov, ktorí sa vakcínou zaočkovať nedali.

„V minulom roku sme schválili kúpeľnú liečbu s následkami po covide stopätnástim poistencom. Len traja z nich boli zaočkovaní,“ uvádza Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Na kúpeľnú liečbu majú podľa indikačných kritérií nárok ľudia, ktorí boli pred tým hospitalizovaní s ťažkým priebehom ochorenia covid-19. Aj v nemocniciach prevládal počet neočkovaných poistencov a poistenkýň Union zdravotnej poisťovne nad zaočkovanými. Štatistiky hovoria o pomere priemerne 83 : 17 pri variante delta.

No a do tretice sme sa pozreli aj na poistenky a poistencov s postcovidovým syndrómom. Kým u očkovaných pacientov a pacientiek vyústil do hospitalizácie štrnástich ľudí, neočkovaných bolo v nemocnici až tristodeväťdesiattri. „Ovplyvnilo to aj účty poisťovne za zdravotnú starostlivosť. Za neočkovaných poistencov a poistenjky s postcovidovým syndrómom sme zaplatili 690 tisíc eur a za očkovaných len 25 tisíc eur, čo je samozrejme obrovský rozdiel,“ povedala B. Dupaľová Ksenzsighová.

Kúpeľná liečba po covide. Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.