Potravinová intolerancia

Test potravinovej intolerancie
vyhody potravinova intolerancia
vyhody potravinova intolerancia

Čo je potravinová intolerancia?

Je to neobvyklá reakcia tela na určité potraviny. Príznaky bývajú často nejasné a základná príčina problému – potravina – nie je vždy správne diagnostikovaná. Fakt, že konzumácia určitých potravín je príčinou konkrétnych zdravotných problémov nie je jednoduché zistiť, pretože na rozdiel od okamžitých príznakov potravinovej alergie, príznaky potravinovej intolerancie sa často objavujú niekoľko hodín alebo dokonca dní neskôr.

Najčastejšie prejavy potravinovej intolerancie

Intolerancia niektorých druhov potravín sa väčšinou prejavuje tráviacimi ťažkosťami, ako sú bolesti brucha, nadúvanie, zápcha, hnačka, syndróm dráždivého čreva, tiež problémami s hmotnosťou, bolesťami hlavy, kožnými prejavmi ako akné, svrbenie. Ďalšími prejavmi potravinovej intolerancie môžu byť: nespavosť, úzkosť, depresie, strata pozornosti, chronická únava, zadržiavanie vody, bolesti kĺbov, astma a pod. Potravinová intolerancia nie je priamo život ohrozujúci stav, jej vplyv by sa však nemal podceňovať. Často sa skrýva za inými diagnózami a vo väčšine prípadov trvá veľmi dlho, kým sa pravá príčina ťažkostí identifikuje.

Test potravinovej intolerancie

Ak ste na sebe spozorovali niektoré z uvedených ťažkostí ako následok konzumácie určitej potraviny a nie ste si istí, či ide o potravinovú intoleranciu, tak je vhodné dať sa vyšetriť. Testuje sa intolerancia na ovocie, zeleninu, vajcia, mlieko, obilniny, strukoviny, orechy, rôzne druhy mäsa a iné potraviny formou kvantitatívneho enzymatického stanovenia špecifických IgG protilátok testom RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen. Na základe výsledkov testu sa nastaví eliminačná diéta. Po vylúčení problematických zložiek potravy vo väčšine prípadov dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu.

Benefit Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. má mimoriadny záujem zabezpečiť pre svojich poistencov kvalitnú a efektívnu diagnostiku, preto zaradila medzi svoje benefity diagnostický test potravinovej intolerancie.

Naši poistenci, ktorí majú záujem o uvedený test, požiadajú svojho všeobecného lekára o výmenný lístok na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti a objednajú sa na telefónnom čísle príslušného zdravotníckeho zariadenia. Majú možnosť vybrať si typ testu, ktorý im vyhovuje a doplatia sumu, zníženú o 70 EUR. Príspevok uhrádzame priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a len pri prvom vyšetrení.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Dôležitá informácia

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu a na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, nie je na vyšetrenie potravinovej intolerancie aktuálne potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára. Union zdravotná poisťovňa uhradí až do odvolania túto špecializovanú ambulantnú starostlivosť nasledovným zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti  aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

BELLAMED, s.r.o.

Centrum dermatológie, venerológie a lekárskej kozmetiky
www.bellamed.sk
Banisko 1 977 01 Brezno
Telefón: 048/2820231

H&B SR s.r.o. Health & Beauty

Klinika estetickej medicíny a redukcie váhy

www.healthandbeauty.sk
Kaštieľska 4 821 05 Bratislava
Telefón: 0911 308 8280948 277 228

Poskytujeme príspevok na test potravinovej intolerancie len poistencom od 18 rokov.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

Zdravotné stredisko Medvedzie

MUDr. Andrea Klabníková Školská
klabnik@oralek.sk
234 027 44 Tvrdošín
Telefón: 043/5322537, 0948 070 955

Poskytujeme príspevok na test potravinovej intolerancie poistencom do 28 rokov.

Viac informácií o vyšetrení a cenách jednotlivých testov vám poskytnú v zdravotníckych zariadeniach a tam sa môžete aj na vyšetrenie objednať. 

Test potravinovej intolerancie, na ktorý Union zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom príspevok, nenahrádza špeciálnu zdravotnú starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pri diagnostike a terapii potravinovej alergie. 

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia