Zdieľať

Praktický prehľad možností na uľahčenie voľby novej zdravotnej poisťovne

zmena zdravotnej poisťovne
Možnosť voľby novej zdravotnej poisťovne trvá do konca septembra. Záujemcom o prepoistenie prinášame nové atraktívne benefity a tiež praktický prehľad, ako sa k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti dopracovať.
zmena zdravotnej poisťovne

„V ostatnej dobe sa sprísnila legislatíva, ktorá určuje pravidlá zmeny zdravotnej poisťovne. Záujemcom odporúčame, aby si voľbu svojej zdravotnej poisťovne dobre zvážili tak, aby mali po svojom boku stabilného partnera, ktorý im zabezpečí poskytovanie vysokokvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Naša zdravotná poisťovňa ponúka množstvo inovatívnych riešení, inšpirovaných vyspelým holandským zdravotníctvom a je zárukou transparentného a efektívneho fungovania. O širokom portfóliu viac než sedemdesiat benefitov sa môžu záujemcovia poradiť aj prostredníctvom nášho zákazníckeho centra telefonicky či emailom,“ informuje hovorkyňa Kristína Baluchová.
Aby sa predchádzalo nekalým praktikám prepoisťovania, zmena zdravotnej poisťovne je dnes možná:

1. Na pobočke – klient alebo klientka vyplní a podpíše prihlášku a zamestnanec len overí jeho občiansky preukaz.
2. Online – v tomto prípade existujú 4 možnosti:

  • Klient/-ka vyplní prihlášku a podpíše ju elektronickým podpisom na webe Unionu, pričom k prihláške pripojí fotografiu svojho občianskeho preukazu.
  • Klient/-ka vyplní prihlášku a podpíše ju občianskym preukazom s elektronickým podpisom (EID).
  • Klient/-ka vyplní a vytlačí prihlášku, podpíše (bez overovania podpisu) a spolu s neoverenou kópiou občinskeho preukazu ju pošle poštou do zdravotnej poisťovne.
  • Klien/-kat vyplní a vytlačí prihlášku, a overí svoj podpis u notára alebo na matrike (posiela ju následne do zdravotnej poisťovne poštou, bez kópie OP).


3. Prostredníctvom zamestnanca alebo zamestnankyne, inde ako na pobočke (zamestnanci na dohodu) – nie je potrebný podpis overený notárom/matrikou. Klient/-ka vyplní a podpíše prihlášku, pričom predloží zamestnancovi svoj občiansky preukaz – vytvorenie jeho kópie/fotografie je súčasťou systému elektronickej prihlášky.

Po odoslaní prihlášky do zdravotnej poisťovne už poistenec či poistenka nemá žiadne povinnosti. Po prijatí prihlášky na zmenu zdravotná poisťovňa prihlášku zaeviduje do svojho informačného systému a do 5 dní od jej prijatia ju odošle na predbežnú akceptáciu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. ÚDZS o podaní prihlášky informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu, ktorá na základe tejto informácie odosiela poistencovi tzv. odchodový list. Zmena zdravotnej poisťovne nastáva od 1. januára nasledujúceho roka.

„Z novovybranej zdravotnej poisťovne dostane poštou uvítací list, so zmenou už nesúvisia pre poistenca v tejto chvíli žiadne ďalšie povinnosti. Novú kartičku zdravotného poistenia mu zasielame v priebehu mesiaca december, samozrejme, novým poistencom a poistenkám sme stále k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok či dopytov,“ dodáva za Union zdravotnú poisťovňu hovorkyňa Kristína Baluchová.
Zmena zdravotnej poisťovne sa neskôr oznamuje aj zamestnávateľovi, a to v termíne najneskôr do 8. januára 2024. Všetky bližšie informácie je možné nájsť na: Union online prihláška – zdravotné poistenie od | Union.sk.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.