Zostávam doma s malým dieťaťom, ale už nemám nárok na príspevok od štátu. Musím za seba platiť zdravotné poistenie?

V prípade ukončenia poberania rodičovského príspevku za vás môže platiť poistenie aj naďalej štát.

Musí byť však splnená podmienka, že neexistuje iná osoba, za ktorú je platiteľom poistného štát z dôvodu, že poberá rodičovský príspevok alebo materské na totožné dieťa alebo z dôvodu, že sa celodenne a riadne stará o to isté dieťa.

Pomohla ti táto odpoveď?