Za akých podmienok mi môžete zadarmo požičať monitor dychu pre bábätko a aký je na to postup?

Podmienky na schválenie žiadosti o požičanie a o inštaláciu domáceho monitora dýchania:

–  Poistenec (dieťa) musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni na základe potvrdenej prihlášky v čase schvaľovania a po celú dobu zapožičania domáceho monitora dýchania

–  Aspoň jeden rodič (zákonný zástupca) poistenca musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni

–  Poistenec (dieťa) musí mať samostatnú postieľku.

Zdravotná poisťovňa uhrádza zapožičanie prístroja z verejného zdravotného poistenia maximálne do dovŕšenia 6. mesiaca veku poistenca (dieťaťa).

 

Bezplatné zapožičanie monitora – čo je potrebné urobiť ?

1. Stiahnite si žiadosť z tejto stránky, vyplňte ju a dajte potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vaše dieťatko
2. Nezabudnite v žiadosti uviesť telefónne číslo, na ktorom vás môže kontaktovať technik, ktorý vám doručí  a nainštaluje monitor dychu
3. Vyplnené tlačivo prineste čo najskôr na ktorékoľvek kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne, alebo pošlite na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53, Bratislava v obálke s označením „Nanny“
4. Označenie obálky je dôležité, aby sme vám mohli zabezpečiť inštaláciu prístroja u vás doma čo najskôr
5. Termín inštalácie si s vami dohodne technický pracovník telefonicky vopred

Pomohla ti táto odpoveď?