V Union zdravotnej poisťovni mi vznikol preplatok. Ako môžem požiadať o jeho vrátenie?

Je potrebné vyplniť žiadosť o vrátenie preplatku alebo o preúčtovanie platieb. Nájdete ju na tejto stránke.

Vyplnenú žiadosť  nám môžete doručiť:
– emailom na adresu union@union.sk
– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– osobne na ktorékoľvek kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne

Ak ste platiteľ-zamestnávateľ, o vrátenie preplatku môžete požiadať aj prostredníctvom našej elektronickej podateľne.

Pomohla ti táto odpoveď?