Stratil/a som preukaz poistenca. Môžem požiadať o vydanie nového preukazu emailom?

O nový preukaz poistenca môžete požiadať:

– telefonicky na našom zákazníckom centre 0850 003 333 v pracovných dňoch v čase od  07:30 do 18:00 hod.
– emailom na adrese union@union.sk (uveďte meno, dátum narodenia, adresa pre doručenie preukazu)

 

K dispozícii máme aj tlačivo o vydanie nového preukazu, ktoré nájdete na tejto stránke. Doručiť nám ho môžete poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.

V tlačive nezabudnite uviesť spôsob prevzatia preukazu; poštou na vami určenú adresu, príp. osobne na najbližšom kontaktnom mieste.

Pomohla ti táto odpoveď?