Som nezamestnaný/á a nie som evidovaný/á na úrade práce. Mám povinnosť platiť zdravotné poistenie? Je potrebné doručiť vám nejaké potvrdenie?

V tomto prípade ste považovaný za samoplatiteľa. Danú skutočnosť je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni prostredníctvom tlačiva Univerzálne oznámenie poistenca.

Vyplnené tlačivo nám môžete zaslať týmito spôsobmi:
– emailom na adresu osr.platitelia@union.sk
– odovzdať osobne na ktorékoľvek kontaktné miesto
– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Pomohla ti táto odpoveď?