Som cudzinec, pracujem na Slovensku a chcem byť poistený v Union zdravotnej poisťovni. Ako mám postupovať?

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru. Prihlášku do Union zdravotnej poisťovne nájdete na tejto stránke.

K prihláške na vznik verejného zdravotného poistenia, priložte: pracovnú zmluvu, doklad totožnosti, povolenie na pobyt, ak vám bolo vydané, alebo ak ste cudzinec z krajiny mimo EÚ.

Ak budú doklady relevantné, bude prihláška na vznik verejného zdravotného poistenia zaevidovaná a poslaná na akceptáciu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a následne vám vznikne poistný vzťah na území SR.

Všetky doklady nám môžete následne doručiť:
– emailom na adresu osr-vznikzp@union.sk
– poštou na adresu Union zdravotná poisťovna, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– osobne na kontaktnom mieste

Pomohla ti táto odpoveď?