Obdržal/a som ročné zúčtovanie, s ktorým nesúhlasím. Akým spôsobom môžem podať námietku?

Informácie a tlačivo k podaniu námietky najdete na tejto stránke.

Námietku je možné podať do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania:

– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– emailom na adresu namietka@union.sk
– na ktorekoľvek kontaktné miesto

V texte je potrebné uviesť vecný dôvod podania námietky a tiež je potrebné priložiť aj relevantné doklady preukazujúce danú skutočnosť.

 

Pomohla ti táto odpoveď?