Nepravidelný príjem a príjem vyplatený zamestnancovi po skončení pracovného pomeru

Zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje poistenca, ktorý poberá príjem v nepravidelných intervaloch alebo po skončení pracovného pomeru, na jeden deň v mesiaci. Zamestnávateľ je povinný oznámiť začiatok a koniec na posledný deň v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza mesiacu,  v ktorom bol vyplatený príjem.

Zamestnávateľ oznamuje nepravidelný príjem, príp. príjem vyplatený zamestnancovi po skončení pracovného pomeru osobitným kódom 2Y.

Príklad : Zamestnávateľ vyplatí ročnú prémiu zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer dňa 30.11.2012. Prémia bola vyplatená v mesiaci 01/2013 za december. Zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni:

Kód: 2 │ Platnosť zmeny: K* │ Dátum zmeny: 30.11.2012
Kód: 2Y │ Platnosť zmeny: Z** │ Dátum zmeny: 31.12.2012
Kód: 2Y │ Platnosť zmeny: K │ Dátum zmeny: 31.12.2012

K – koniec
Z – začiatok

*ukončenie zamestnania je povinný oznámiť do 8 dní, t.j. 8.12.2012
**prihlásenie/odhlásenie zamestnanca na základe vyplatenej odmeny je povinný zamestnávateľ oznámiť do 31.1.2013

Pomohla ti táto odpoveď?