Navštevujem nezmluvného lekára a mám záujem o preplatenie ošetrenia.

Zdravotná poisťovňa môže uhradiť príspevok na plánované ošetrenie poskytnuté nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti poistenca o schválenie príspevku pred absolvovaním plánovaného ošetrenia a potvrdenej týmto poskytovateľom s medicínskym odôvodnením.

 

Vyplnenú žiadosť (Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti), ktorú nájdete na tejto stránke k nám môžete doručiť:

– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– osobne na ktorejkoľvek našej pobočke

Spracovanie žiadosti býva zvyčajne 20 pracovných dní od jej doručenia na centrálu Union zdravotnej poisťovne. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí podľa zákona spĺňať všetky podmienky pre poskytovanie danej zdravotnej starostlivosti, napr. povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, materiálno-technické vybavenie, odbornú spôsobilosť.

 

Po obdržaní nášho kladného stanoviska si dohodnite termín v zdravotníckom zariadení. Nezabudnite si vždy so sebou zobať aj schválenú žiadosť. Absolvujte zdravotnú starostlivosť a vyžiadajte si 3 druhy dokladov:

–  doklad(y) o zaplatení (z registračnej pokladne alebo z virtuálnej registračnej pokladne)

–  lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti

–  rozpis skutočne zrealizovaných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

 

Originál dokladu o zaplatení, lekárskej správy spolu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov nám zašlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo ich prineste osobne na ktorúkoľvek našu pobočku. Požadované doklady môžete zasielať postupne alebo ich zaslať naraz za celé schválené obdobie.

V priebehu 20 dní po doručení všetkých dokladov ich skontrolujeme a v prípade ich správnosti vám zašleme príspevok na vami uvedený bankový účet alebo prostredníctvom poštovej poukážky (spôsob zasielania príspevku si volíte v žiadosti).

Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom sú zverejnené na tejto stránke a na kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Pomohla ti táto odpoveď?