Manžel/ka pracuje v zahraničí v rámci EÚ a ja spolu s deťmi žijeme na Slovensku. Ja som na území SR ekonomicky aktívny. Kde máme byť poistení?

V danom prípade ste vy a vaše deti poistení na území Slovenska. Za ekonomicky aktívnu osobu sa považuje osoba, ktorá je zamestnaná, živnostník, poberateľ materskej dávky, alebo poberateľ dávky v nezamestnanosti.

Pomohla ti táto odpoveď?