Manžel/ka pracuje v zahraničí v rámci EÚ a ja spolu s deťmi žijeme na Slovensku. Ja nie som na území SR ekonomicky aktívny. Kde máme byť poistení?

V danom prípade ste spolu s deťmi považovaní za nezaopatreného rodinného príslušníka a máte povinnosť byť poistení pod ekonomicky aktívnym manželom/manželkou.

Pomohla ti táto odpoveď?