Kto má nárok na kúpeľnú liečbu?

O možnosti navrhnutia kúpeľnej starostlivosti rozhoduje vždy ošetrujúci lekár. Ten sa musí riadiť Indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť, jeho všeobecnou časťou a všeobecnými kontraindikáciami.

Pomohla ti táto odpoveď?