Kto má nárok na benefit doplatky za lieky a ktorých liekov sa benefit týka?

Nárok na benefit doplatky za lieky má každý detský poistenec Union zdravotnej poisťovne od 0-17 rokov. Podmienkou je, aby dieťa aj zákonný zástupca boli poistencami Union zdravotnej poisťovne. Týka sa to liekov a dietetických potravín, ktoré spĺňajú tieto 3 podmienky :

– musia byť predpísané na recept

– musia byť čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia

– musia sa nachádzať v kategorizančom zozname liekov a dietetických potravín.

Tento benefit si aktivujete vo svojej online pobočke. Všetko už potom ide automaticky, nie je potreba dokladovať žiaden pokladničný blok z lekárne. Lekárne nám faktúrujú faktúry do 6-8 týždňov odo dňa vášho nákupu v lekárni.

Benefit si môžete uplatniť kedykoľvek chcete pri ľubovoľnej sume na preplatenie. Doplatok sa posiela iba na bankový účet, ktorý zadáte pri aktivovaní benefitu a opätovne ho zadávate pri uplatnení sumy.

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistite sa na letnú dovolenku už teraz

Pohodlne online za 5 minút. Aj s predstihom, aj na poslednú chvíľu. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavu na krátkodobé cestovné poistenie až 50 %.