Kedy sú vyplácané doplatky za lieky?

Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti budeme rodičom a zákonným zástupcom vracať po požiadaní o preplatenie. Možnosť požiadať o preplatenie bude dostupná po spracovaní všetkých podkladov z lekárne o vydaných liekoch a dietetických potravinách. Pre vrátenie doplatkov za lieky postačí jednorazová aktivácia benefitu v našej Online pobočke.

Aktivujte si benefit v Online pobočke cez konto dieťaťa, bude aktívny natrvalo, pokiaľ si ho nedeaktivujete. Po aktivácii benefitu vám v Online pobočke začneme automaticky zrátavať doplatky za lieky a dietetické potraviny, ktoré sú čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia a ktoré vášmu dieťaťu predpísal zmluvný lekár, a boli vydané v lekárni na území SR.

Do prehľadu doplatkov sa po aktivácii zarátavajú lekárom predpísané lieky a dietetické potraviny zaradené v zozname kategorizovaných liekov a dietetických potravín, ktoré určuje Ministerstvo zdravotníctva SR. V prehľade sa nezobrazujú voľnopredajné lieky. Možnosť vyplatiť doplatky budete mať v Online pobočke dostupné stále, vždy po spracovaní a načítaní vydaných liekov alebo dietetických potravín a aktualizácii celkovej sumy nepreplatených doplatkov.

Doplatky vám vrátime na bankový účet, ktorý uvediete pri aktivácii benefitu. Číslo účtu môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť v Online pobočke. Požiadať o vrátenie doplatkov za tento rok môžete kedykoľvek, najneskôr však do 30.6. nasledujúceho roka.

Pomohla ti táto odpoveď?