Kde môžem odovzdať doklady týkajúce sa môjho nepojazdného vozidla?

Ak už vozidlo nebudete využívať, je potrebné ho odhlásiť z evidencie vozidiel MV SR. Pri vyradení starého vozidla (kategória M1,N1,L2) je v prvom rade potrebné zabezpečiť ekologické spracovanie. To znamená, že ho musíte odovzdať autorizovanému spracovateľovi, resp. osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel v SR alebo v rámci EÚ, ktorá môže vydať zároveň aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. V tomto prípade nemusíte žiadať o vyradenie vozidla dopravný inšpektorát, pretože k vyradeniu dôjde automaticky na základe podnetu spracovateľa. Ak takéto potvrdenie spracovateľ nevydá, musíte o vyradenie požiadať.

Potvrdenie o poistení (Zelenú kartu) spolu s kópiou potvrdenia o vyradení z evidencie zašlite do poisťovňe, aby mohla ukončiť poistnú zmluvu PZP, Môžete tak spraviť:

– emailom na niektorú z uvedených adries sprava9@union.sk alebo mojeauto@union.sk
– poštou na adresu Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 1, 814 53 Bratislava

Pomohla ti táto odpoveď?