Dokedy je potrebné vykonať samoobhliadku vozidla?

Obhliadku je možné vykonať najskôr 3 dni pred a najneskôr 2 dni po začiatku poistenia.

Ak sa vám to v tomto termíne nepodarí, nič sa nedeje. Automaticky vás bude kontaktovať náš technik, s ktorým si dohodnete čas a miesto obhliadky tam, kde vám to vyhovuje.

V čase, kedy ešte nemáte spravenú obhliadku vozidla, je v prípade havárie a vandalizmu, škody spôsobenej živlami alebo stretom s divou zverou, výška spoluúčasti 90 % zo spôsobenej škody. Pri krádeži vám nevzniká nárok na poistné plnenie.

V prípade, že nevykonáte obhliadku vozidla v stanovenom termíne, poistenia Havária a vandalizmus, Krádež, Živel a Zver automaticky zaniknú.

Pomohla ti táto odpoveď?