Do akého termínu musí poistenec absolvovať kúpeľnú liečbu?

Lehoty dokedy môže poistenec absolvovať kúpeľná liečba sú uvedené pri jednotlivých indikáciách. V prípade, že pri indikácii nie je uvedená lehota, kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do jedného roka odo dňa vystavenia návrhu. V schválenom návrhu a v oznámení o schválení kúpeľná liečba adresovanom poistencovi zdravotná poisťovňa uvádza lehoty absolvovania kúpeľnej liečby.

Pomohla ti táto odpoveď?