Chcem ukončiť poistnú zmluvu. Aký je postup, aké doklady k tomu potrebujem?

Poistenie motorových vozidiel zaniká v prípade predaja vozidla (zmene vlastníka), pri zmene držiteľa vozidla, prípadne pri vyradení vozidla z evidencie MV SR. O tejto skutočnosti je potrebné informovať poisťovňu zaslaním kópií dokladov:

– emailom na niektorú z uvedených adries sprava9@union.sk alebo mojeauto@union.sk
– poštou na adresu na adresu Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

V prípade, že nemáte záujem pokračovať v poistení, môžete podať výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia podľa ustanovenia § 800 Občianskeho zákonníka. Výpoveď je potrebné doručiť do poisťovne min. 6 týždňov pred koncom poisteného obobia.

Vo všeobecných poistných podmienkach, prípadne v zmluvných dojednaniach môžu byť pre jednotlivé produkty uvedené aj iné možnosti zániku poistenia.

Pomohla ti táto odpoveď?