Chcem sám za seba platiť zdravotné odvody. Ako mám postupovať?

Danú skutočnosť je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni prostredníctvom tlačiva Univerzálne oznámenie poistenca. Vyplnené tlačivo nám môžete zaslať týmito spôsobmi:

– emailom na adresu osr.platitelia@union.sk
– odovzdať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste
– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Všetky potrebné informácie k plateniu odvodov nájdete v sekcii Platenie poistného na tejto stránke.

V prípade, ak ste sa prihlásili ako samoplatiteľ iba na niekoľko dní v mesiaci, alikvótnu výšku preddavku si vypočítate nasledovne: minimálna výška preddavku/celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie samoplatiteľa. Napríklad:
– február 2020 (1 deň) 70,91/29 x 1 = 2,44 eur
– marec 2020 (3 dni) 70,91/31 x 3 = 6,86 eur

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Pomohla ti táto odpoveď?