Akým spôsobom sa vyplácajú doplatky za lieky z benefitu a akým spôsobom dostanem doplatky za lieky zo zákona?

Ak hovoríme o benefite doplatky za lieky, v tomto prípade sú peniaze vždy zaslané na bankový účet, ktorý uvediete pri aktivovaní a uplatňovaní benefitu.

Ak hovoríme o doplatkoch za lieky zo zákona, zo zákonného limitu spoluúčasti, v tomto prípade sa peniaze posielajú automaticky poštovou poukážkou po uzavretí daného kvartálu. Ak máte záujem zmeniť spôsob vrátenia peňazí na bankový účet, je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o zmenu spôsobu úhrady sumy doplatkov za liek, ktorý nájdete na tejto stránke.

Vyplnený formulár je potrebné odniesť na ktorékoľvek kontakné miesto Union zdravotnej poisťovne.

Pomohla ti táto odpoveď?