Aký je postup pri nahlásení poistnej udalosti spôsobenej na majetku?

Vašu škodovú udalosť z poistenia majetku občanov a podnikateľov môžete nahlásiť nasledovnými spôsobmi:

 

Online hlásenie na web stránke:
Vznik škodovej udalosti máte možnosť nahlásiť online z pohodlia domova na tejto stránke. V online hlásení prosím zvoľte kategóriu a typ škodovej udalosti a následne vyplňte všetky polia hlásenia, nakoľko tieto sú potrebné k zaregistrovaniu škodovej udalosti. V procese oznámenia je možné doložiť doklady ku škodovej udalosti, ktorými disponujete v čase realizácie oznámenia. O úspešnom online nahlásení vám bude odoslaný email. Vašu škodovú udalosť zaregistrujeme a odošleme vám potvrdenie o registrácii škodovej udalosti s vyznačením čísla udalosti a zoznamom dokladov, ktoré je potrebné pre účely likvidácie škodovej udalosti doložiť. Online oznámenie vyplnené vo všetkých poliach plne nahrádza písomnú formu oznámenia na príslušnom tlačive.

 

Emailom:
Vyplnené tlačivo Oznámenie škodovej udalosti, ako aj dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou je možné naskenované odoslať na emailovú adresu: majetok.likvidacia@union.sk alebo registracia@union.sk. Aktuálne tlačivá nájdete na tejto stránke. Po doručení Oznámenia škodovú udalosť zaregistrujeme a odošleme vám potvrdenie o registrácii škodovej udalosti s vyznačením čísla udalosti a zoznamom dokladov, ktoré je potrebné pre účely likvidácie škodovej udalosti doložiť.

 

Osobne na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne:
Pracovníci pobočkovej siete našej spoločnosti sú pripravení poskytnúť vám súčinnosť pri nahlasovaní škodovej udalosti a prevziať od vás všetky dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou.

 

Poštou:
Vyplnené tlačivo Oznámenie škodovej udalosti, ako aj dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou, je možné odoslať aj poštou na adresu: Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. Po doručení Oznámenia škodovú udalosť zaregistrujeme a odošleme vám potvrdenie o registrácii škodovej udalosti s vyznačením čísla udalosti a zoznamom dokladov, ktoré je potrebné pre účely likvidácie škodovej udalosti doložiť.

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistite sa na letnú dovolenku už teraz

Pohodlne online za 5 minút. Aj s predstihom, aj na poslednú chvíľu. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavu na krátkodobé cestovné poistenie až 50 %.